Vasfına Eremez


İlminde garkolalı uş ben beni bilmezin

Dil ile söyleyebilen vasfına eremezin.


Sıfatın gelmez dile kandalığın kim bile

Sun’un saymak dil ile ben hiç layık olmazın.


Hem evvelsin hem âhır kamu yerlerde hâzır

Hiç makam yoktur sensiz ben niçin göremezin.


Görmeden deli oldumyanıldım günah kıldım

Usum aklım aldırdım esridim ayılmazın


Çünkim beni esrittin can ü gönül elettin

Ayırma beni senden buluştum ayrılmazın.


Bana canı sen verdin AZRAİL’e buyurdun

Teslim edeyim canı yalan da’vi kılmazın.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.