FANDOM


VATAN


Sözlükte "v-t-n" kökü, bir yerde ikâmet etmek, vatan kelimesi ise, insanın ikâmet ettiği yer demektir. Hanefî bilginlere göre vatan; vatan-ı aslî, vatan-ı ikâme ve vatan-ı süknâ olmak üzere üç çeşittir.

Vatan-ı aslî: Bir insanın doğup büyüdüğü yer veya çalışıp geçimini sağladığı, ev alıp çoluk çocuğu ile yerleştiği ve sürekli kalmaya niyet ettiği yerdir. Vatan-ı aslî, sadece başka bir yeri vatan-ı aslî edinmekle değişir. İnsan başka bir yere göç edip eşini ve çocuklarını buraya naklederek yerleşirse, burası vatan-ı aslî olur. Önceki vatanı, vatan-ı aslî olmaktan çıkar. Daha sonra buraya misafir olarak gelirse, dört rekatlı farz namazlarını iki rekat olarak kılar. Peygamberimiz (a.s.) ve arkadaşları vatan-ı aslîleri olan Mekke'yi terk edip Medine'ye yerleştiler ve Medine "vatan-ı aslî"leri oldu. Daha sonra Mekke'ye gittiklerinde 4 rekatlı farz namazları iki rekat olarak kıldılar. Peygamberimiz (a.s.), Mekkelilerle namazı kıldıkları zaman, "Ey Mekke halkı! Siz namazınızı tam kılın, çünkü biz misafir bir cemaatiz." demiştir (Beyhakî, Salat, III, 135-136; Malik, Kasru's-Salâti, 6).

Vatan-ı aslî, bir veya birden fazla olabilir. Bir insanın iki veya daha fazla yerde evi ve eşi olsa ve eşini buradan bir başka yere nakletmeye niyeti de yoksa - buralardaki evlerine yılda bir defa gitse bile yine- bu yerler o kimsenin vatan-ı aslîsidir. Buralara gittiği zaman mukim olur ve namazlarını tam kılar.

Bir insanın iki yerde, meselâ, Ankara ve İstanbul'da evi ve eşi bulunsa sonra İstanbul'daki eşini Ankara'ya getirse ve İstanbul'daki evi dursa, aynı zamanda burada gelir getiren (dükkan, tarla, bahçe vb.) akarı olsa, İstanbul'un vatan-ı aslî olup olmadığı konusunda iki görüş vardır. Bir görüşe göre İstanbul, vatan-ı aslî olarak kalır. Çünkü vatan-ı aslî evlenme ve ev edinmekle olur. Bunlardan birinin yok olması ile orası vatan-ı asli olmaktan çıkmaz. Diğer görüşe göre İstanbul vatan-ı aslî olmaktan çıkar. Çünkü vatan-ı aslî mal-mülk ile değil, eşiyle birlikte bir yere yerleşmekle olur.

"Vatan-ı aslî"; "vatan-ı ikâme" ve "vatan-ı sükna" ile değişmez. Çünkü her ikisi de "vatan-ı aslî"nin dûnundadır. Vatan-ı aslî, sefer niyeti ve yolculukla da değişmez.

Vatan-ı ikâme: Bir insanın ikâmete elverişli bir yerde 15 gün ve daha fazla kalmaya niyet ettiği yerdir. Vatan-ı ikâme; vatan-ı aslî, vatan-ı ikâme ve sefer ile değişir, fakat vatan-ı süknâ ile değişmez. Vatan-ı ikâmede yaşayan insanlar mukim sayılır.

Vatan-ı sükna: Bir insanın vatan-ı aslîsinin dışında 15 günden az kalmak üzere gittiği yerdir. Vatan-ı sükna; vatan-ı aslî, vatan-ı ikâme, vatan-ı sükna ve sefer ile değişir. Vatan-ı süknada yaşayanlar misafir sayılır. (İ.K.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Vatan, yurt

Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Yurt

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili gerçek kaynaklardan alınmış örnekler">Nuvola apps bookcase2 Örnekler

[1] Vatan ve millet, vatan ve millet oldukları için sevilir; bir din, din olarak münakaşa edilir, ret veya kabul edilir, yoksa hayatımıza getirecekleri kolaylıklar için değil... (Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur:44)
[2] “Hac, mü’minlere göç etmeyi öğretir ve onlardaki vatan mefhumunu yakar!” (Muhammed Ikbal) [1]
  1. http://www.herkul.org/bamteli/index.php?article_id=7925

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] vatan

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken watan
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler
  • (İngilizce): [1] [[motherland#(İngilizce)|motherland]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin düzenlenmesinde yararlanılan kaynaklar">Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar

en:vatan hu:vatan nl:vatan vo:vatan

Bu Vatan Kimin?

Bu vatan toprağın kara bağrında Sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir...

Tutuşup kül olan ocaklarından, Şahlanıp, köpüren ırmaklarından, Hudutlarda gaza bayraklarından, Alnına ışıklar vuranlarındır...

Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakan sel gibi coşan, Huduttan hududa yol bulup koşan, Cepheden cepheyi soranlarındır...

İleri atılıp sellercesine, Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine, Şu kara toprağa girenlerindir...

Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir dağlar kahraman, Her taşı yâkut olan bu vatan, Can verme sırrına erenlerindir...

Gökyay ’ım ne yazsan ziyade değil, Bu sevgi bir kuru ifade değil, Sencileyin hasmı rüyada değil, Topun namlusundan görenlerindir...

Orhan Şaik GökyayEdit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan.
[2] İnsanın doğup büyüdüğü, yaşadığı yer, memleket.
[3] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] Bazı nitelik veya değerleri taşıyanların çok bulunduğu yer, diyar.
[4] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.
[5] Bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum.
[6] Kalacak, barınacak yer.
[7] Toplu olarak bir iş öğretilen yer.
[8] Hastaların tedavi edildiği yer.
[9] [[{{{2}}}#Şablon:Eskimiş|{{{2}}}]] Sahip olunan arazi, emlak.
[10] [[{{{2}}}#Şablon:Halk ağzı|{{{2}}}]] Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.
[11] Göçebe Türklerin oturduğu çadır.
[12] Orta Asya'da Türklerin kullandıkları kubbe biçiminde üstü olan ve etrafı kıl keçe ile örtülü çadır.

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili gerçek kaynaklardan alınmış örnekler">Nuvola apps bookcase2 Örnekler

[2] "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."- F. R. Atay.

<p style="margin-bottom: 0.5em;">Button Icon BlueSky Açıklamalar

[12] Türk mimarisinde kubbe formunun geliştirilmesinde yurdun büyük etkisi olmuştur.

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili atasözleri">Crystal Clear app Community Help Atasözleri

[1] At kudümü yurt kudümü, avrat kudümü
[1] Değirmi yurt tutmaya değirmi göt ister

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili deyimleşmiş sözler">Crystal Clear app Login Manager Deyimler

[1] yurt tutmak

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Mesken, vatan, memalik, vilayet

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] yurt

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken jurt

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin düzenlenmesinde yararlanılan kaynaklar">Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar

en:yurt fr:yurt io:yurt ku:yurt lt:yurt nl:yurt pl:yurt

zh:yurt

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.