FANDOM


Vatandaşlık Kararı Tebligat İşlemleri Edit

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin müracaatlar yurt içinde valiliklere, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize yapılmakta ve oluşturulan dosya gereği yapılmak üzere Bakanlığa gönderilmektedir. İlgili kişiler hakkında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde kanunda öngörülen şartları taşıyanların Türk vatandaşlığını kaybetmelerine ya da kazanmalarına ilişkin kararlar müracaat makamlarına bildirilmektedir. Müracaat aşamasından karar ve tescil aşamasına kadar vatandaşlık işlemlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla, “MERNİS” ile uyumlu çalışan Elektronik Vatandaşlık Projesi uygulamaya konulmuş olup valiliklerimizce (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri) kullanılmaktadır. Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin vatandaşlık kararlarının tebligat işlemlerinin valiliklerimizce de kullanılmakta olan Elektronik Vatandaşlık Sistemi vasıtasıyla yapılması, işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikin 86’ncı maddesine istinaden Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin vatandaşlık kararlarının ilgililerine tebligat işlemleri 01/12/2015 tarihinden itibaren Elektronik Vatandaşlık Sistemi vasıtasıyla ekteki açıklama doğrultusunda yapılacaktır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.