FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Vav ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Vav - d


Vav Waw و
Vav harfi
Vav hatları
Vav Harfinin Sırrı
İtteku vavat vavlardan sakınınız Hadis-i şerifi
Hurufilik Huruf Harf Hat Hattatlık Ulu camii

Vav şems

Vav ile Şems suresi :Ve güneşe, Ve o (güneşin)kuşluğuna, Ve ay o (güneşe) tuluuna, Ve nehara o (güneşle) tecelli ettiğinde,Ve geceye o (güneşi) kuşattığında ,Ve sema o (güneşle yani güneş sistemiyle) bina edilmesine, Ve Arza ve o (güneşle) döşenmesine VE NEFSE VE ONUNLA TESVİYE EDİLMESİNE, VE O (NEFSE) İLHAM EDENE İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİ

Vav hu vallah

Hu-Vallah - "O Allah !" yazısı

Vav el kaviyy

el- Kaviyy ismi celilinin hattında vav harfleri simetri ile içiçe geçirilmiş vaziyette, sanki iki el kenetlenmiş bir şeyi kaldırıyorlar gibi

Vav itteku vavat

itekû vavat - Vavlardan sakınınız -Vekillik - valilik -

Vav izzet allahın

Vav veya ve kullanımına örnek. Bir konunun üzerine basarak anlatmak için nefis bir hat. "İzzet Allahın Ve Resulunun Ve Müminlerin Velakin Münafıklar bilmiyorlar " Vavlar iç içe biribirini şevkatle kucaklıyor.Ama münafıklar dışarda tutulmuşlar.

Vav sonu laleli somuncu babanın namaz kıldığı yer

Sonu laleli vav harfi. Somuncu babanın namaz kıldığı yer, hızır aleyhiselamın buraya uğradığı söylenir.

Vav varis

Ya Varis

Arapça alfabede  "w"  veya "v" karşılığı olan harf Vav Harfinin SırrıEdit

Hepinizin bildiği gibi, son günlerde insanlar, anlamı olan takılara yöneldiler. Hz.Fatma'nın Eli, Vav takılar, Şans bileklikleri.. İnsanların ruhaniyete olan bu ilgisi kendini takılarda yada taşlarda da gösteriyor. İnsaoğlunun, gözle görünen gerçeğin ardında ki gerçekliği arayışı yüzyıllardır sürmekte aslında. Ancak Altın Çağa girişimiz ile birlikte (22 Aralık 2012) gözle görülür bir farkındalık oluştu. Moda'da, müzikte, takılarda hatta ev dekorasyonunda bile, insanlar anlamı olan kendilerine huzur getirecek kıyafetlere, eşyalara yada takılara yöneldiler.

Vav harfi ile olan takıların en gözdesi Vav Kolyeler:Edit

Peki nedir bu Vav harfinin anlamı?Edit

Kuran-ı Kerim'de de geçen vav harfi Vav,

 • İbrani alfabesi'nin ( ו ) ve Ebced hesabına göre Arap alfabesi'nin ( و ) altıncı harfi olup
 • modern Arap alfabesinin yirmiyedinci harfidir.
 • En önemli anlamı, insanın anne karnındaki duruşunu temsil ediyor, Ana rahmindeki bebek anlamında.
 • Diğer bir özelliği ise, Vav harfi 'Yemin' anlamında, “Sana yöneldim, sana güvendim” anlamındadır. Vav harfini taşıyanların bu yemini ettiğini göstermekte. Vav harfinin anlamı oldukça derin.
 • Arapça'da vav harfi tüm evreni, kainatı Yaratanın tek, yaratılanların ise çok olduğunu simgelemekte.
 • Vav harfini taşıyanların, sonsuz neşe ve huzur bulacaklarına, iç sıkıntılarından ve rahatsızlıklarından kurtulacağına inanılır.
 • Gücü temsil eden Vav harfini taşıyanların, dokundukları her işte bolluk bereket bulacaklarına inanılıyor.Vav!Edit

İyi bakıldığında, görmek için bakıldığında;

 • Bazen bir insanın secdedeki hali,
 • bazen bir ceninin anne karnında ki haline benzer

Vav Harfi,

 • Allah’ın Vahid ismini ve birliğini simgeler.
 • ebced hesabında 6 rakamına denktir ki ; Bu yönüyle aynı zamanda imanın 6 şartını temsil ettiği söylenir.
 • Harfi med olduğu gibi,
 • kasem harfidir.
 • Aynı zamanda, iki cümleyi veya özneyi bağlayan bağlaçtır.

Vav Harfinin SırrıEdit

Bugün “vav” şeklinde bir bileklik aldım kendime . Bu kadar dünya işi ile meşkul olmaya mecburken o büyük sultana kul olduğumuda unutmayayım diye.Öğrendiklerimiz karşısında şaşırıyor muyuz? Gördüklerimizin idrakine varabiliyor muyuz? Evlerimizi, camilerimizi süsleyen hat yazılarının anlamlarını örneğin… Adeta bir hat müzesi olan Bursa Ulu Cami’deki gözümüze ve gönlümüze hitap eden hat tablolarında ne yazdığını, hergün camiye gelen yüzlerce ziyaretçiden kaçta kaçı merak ediyor acaba?

Aşina olmanın böyle bir dezavantajı var ne yazık ki: Fark edememek! Gözümüzün değdiği şeyin bilincine varmadan yolumuza devam etmek… Oysa anlamına vakıf olarak baktığımızda içimizi güzelleştirecek bir şeydir belki karşımızdaki. Çok değil biraz öğrenmeye istekli olsak, ne cevherler karşımıza çıkıverecek. Sadece bakan değil, gördüğünün ardını merak eden, araştıran bir göz olmak gerek.

Neden Vav harfi bu kadar çok kullanılıyor?Edit

Manasını idrak edemeyince görsel bir kompozisyondan ileri gidemiyor tablolar bizim için. Bazen bir çırpıda okuyuversek de, kimi hat yazıları çok karışık oluyor. İç içe geçmiş harfler, hangi hareke hangi harfe ait belli değil, bir de süsleme sanatındaki şekiller yok mu, çöz çözebilirsen! Kendi başıma işin içinden çıkamadığım vakit ehil birinden yardım almak en iyisi. Bulmaca gibi bir şey, ne yazdığını anladığım vakit seviniyorum ister istemez. Bu sefer gözüme bambaşka görünüyor deminki karmakarışık şekiller.

Hepsi bir yana dursun, hat ve ebru sanatına ilgi duyanların dikkatini çeken bir harf vardır: Vav harfi. Yine, gidenler görmüştür,

 • Bursa Ulu Cami’nin duvarlarını olanca zarafetiyle süsleyen harf Vav’dan başkası değildir. Diğerlerinden daha çok ilgiye mazhar olmasının ve kullanılmasının sebebi, sadece şeklindeki estetik ve zarafet değil elbet.

Vav’ı görünce dur!Edit

 • Vav Harfinin Sırrı

Kur’an-ı Kerim’de vav ile başlayan ayetlerde yemin edilmiştir.

Bir şeyin üzerine kasem ediliyorsa yemin edilen şeyin delil olarak kullanılacağını anlamalıyız.

Bu yüzden vav eğer yemin anlamındaysa, arkasından dikkatlerimizin çekilmek istendiği önemli bir şeyin geliyor olacağını bekleyebiliriz.

Kur’anı- Kerim’de çoğu vakitler üzerine -kuşluk vaktine, fecre, geceye, gündüze

(vel-fecr, ve’d-duha, ve’n-nehâr, ve’l-asr, ve’l-leyl…)

ve bunların alametleri sayılan güneşle aya yemin edilir.

Asr sûresinde, mutlak mânâda zamana yemin edilerek, akıp giden vakti dikkatle değerlendirmesi konusunda insanoğlu uyarılır.

El-Vedud: Kullarını seven, onlara ihsan eden

 • Vav harfinin Esma-ül Hüsna’dan El-Vedud ismi şerifiyle bağlantılı olduğu düşünülebilir. Kullarını seven ve sevilen. Sevmeyi gönlümüze koyan da, sevilmeye en çok layık olan da O’dur.
 • Vav harfi, insanın secde haline benzetilir ya, yaratıcısına en yakın olduğu haline, kulluğumuzu simgeler bu yüzden. Vav gibi olmak; yani kulluğunu bilmek, secdeye kapanabilmek demek.

Hafız Osman: “Efendi, o ‘vav’ her zaman yazılmaz” Edit

Vav ile ilgili meşhur bir hikâye de anlatılır:

Osmanlı Devleti’nin en büyük hat sanatı ustalarından biri Hafız Osman’dır.

Hafız Osman, emekli olduktan sonra kafa dinlemek için o devrin en sakin semtlerinden biri olan Üsküdar’a yerleşir.

Fırtınalı bir günde kayıkla Beşiktaş’a geçmek ister. Sahilden bir kayığa biner. Yol bitmek üzereyken kayıkçı ücretleri ister. Fakat Hafız Osman, yanına para almayı unuttuğunu fark eder. Tabii artık çok geçtir. Bir çare gelir aklına…vav

Kayıkçıya “Efendi, yanımda param yok, ben sana bir ‘vav’ yazayım; bunu sahaflara götür, karşılığını alırsın.” der.

Kayıkçı, yüzünü ekşitip söylenerek yazıyı alır. Bir zaman sonra kayıkçının yolu sahaflara düşer. Bakar ki yazılar, levhalar iyi fiyatlara alınıp satılıyor; cebindeki yazıyı hatırlar ve satıcıya götürür. Satıcı yazıyı alır almaz, ‘Hafız Osman Vav’ı’ diyerek açık artırmaya başlar. Sonunda çok iyi bir fiyata satar. Kayıkçı, bir haftalık kazancından daha fazlasını bu ‘vav’ ile kazanmıştır.

Gel gelelim, bir gün Hafız Osman karşıya geçmek istediğinde yine aynı kayıkçıyla karşılaşır. Yol bitmek üzereyken ücretler toplanır. Hafız Osman da parayı kayıkçıya uzatır.

Kayıkçı, “Efendi, para istemez; sen bir ‘vav’ yaz yeter.” der. Hafız Osman, tebessüm ederek cevap verir kayıkçıya:

“Efendi, o ‘vav’ her zaman yazılmaz. Sen dua et, başka bir gün para kesemi yine evde unutayım…

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.