FANDOM


Va'z Dinî mes'eleler üzerinde konuşup nasihat etmek. Kalbi yumuşatacak sözlerle insanı iyiliğe sevke çalışma.

Vaz Farsça

Terk etme, bırakma.

Vaz' (C.: Evza') Koyma, konulma. Bırakmak. Atlamak. Tayin etme, belirtmek. Duruş, hareket, tarz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.