FANDOM


Vecd


Bir gün yüzün gören kişi ömrünce hiç unutmaya

Tesbihi sensin dilinde artık nesne ayıtmaya.


Tâata duran zâhidin, gözleri seni görürse

Tesbihini unutup ol, artık secde de etmeye.


Ağzına şeker alıban, gözleri sana duş olan

Unuda ol şekerini, artık çiğneyip yutmaya.


Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise

İki cihan mülkün verem dahi bahâsı yetmeye


İki cihan da dopdolu bâğ u bostan olur ise

Senin kokundan iyi gül bostan içinde bitmeye.


Gün ü reyhanın kokusu, âşıklara ma'şuk yeter

Aşık olanın ma'şuku hergiz önünden gitmeye.


İsrafil surun urıcak mahlukat durugelicek

Senin ününden artık hiç kulağım işitemeye.


Zühr yere inibeni, sâzın nüvaht eyler ise

Aşıkın işreti sensiz gözü ol yana gitmeye.


Nederler hân ü mânı, ya sensiz iki cihanı

İki cihan fidi sana kimesne güman tutmaya.


Sekiz uçmağın hurisi eğer bezenip geleler

Senin sevginden özgeyi gönlüm hiç kabul etmeye.


Bu dünyada ne ola kim, âhirette ol olmaya

Hur ile gılman gelicek âşık elin uzatmaya.


Yunus seni seveliden beşâret oldu cânına

Her dem yeni dirliktedir hergiz ömrün eskitmeye.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.