FANDOM</div> Vehbi Osman Efendi (?-1883)Din bilgini, hattat. Bigadiç’in bir köyündendir. Kırkağaç’da din öğrenimi gördü ve icazet aldı.Vehbi Osman Efendi Bigadiç’te Şerif paşa medresesinde müderrislik yaptı, daha sonra müftü oldu. Daha sonra müftü olarak çeşitli yerlerde görev yapan Vehbi Osman Efendi, tefsir, hadis ve fıkıh alanlarındaki bilgisi ile tanındı. Sülüs, talik biçiminde güzel yazı örnekleri vardır. Mezarı Bigadiç’tedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.