Veladet Bahri Merhaba Bahri Mevlid-i Şerif
Süleyman Çelebi
Hikâye-i Kesikbaş


Allah adın zikr idelim evvela
Vacib oldur cümle işde her kula

Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi âsan ider Allah ana

Allah adı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya anın sonu

Bir kez Allah dese aşkile lisan
Dökülür cümle günah misli hazan

İsm-i pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murada erişir Allah diyen

Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Derd ile göz yaş ile ah edelim

Birdir ol birliğine şek yokdurur
Gerçi yanlış söyleyenler çokdurur

Cümle alem yoğiken ol var idi
Yaradılmıştan gani cebbar idi

Var iken ol yok idi ins-ü melek
Arş-ü ferş-ü ay-ü gün hem nüh felek

Sun´ile bunları ol var eyledi
Birliğine cümle ikrar eyledi

Kudretin izhar edip hem ol celil
Birliğine bunları kıldı delil

Ol dedi bir kerre var oldu cihan
Olma derse mahvolur ol dem heman

Bari ne hacet kılavuz sözü çok
Birdir Allah andan artık ilah yok

Haşredek ger denilirse bu kelam
Nice haşrola bu olmaya temam

Pes Muhammeddir bu varliğa sebeb
Sıdkile anın rızasın kıl taleb

Ger dilersiz bulasız oddan necat
Aşkile derdile edin es-salat

Bakınız[düzenle | kaynağı değiştir]

Merhaba Bahri
Mirac Bahri
Münacat Bahri
Tevhid Bahri
Veladet Bahri
Vesilet'ün Necat
Hikâye-i Kesikbaş Bahri
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.