Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

ADI SOYADI: Veysel YURDAKUL GÖREVİ: Bağcılar Kaymakamı -İSTANBUL ÖZGEÇMİŞİ: 1964 Burdur- Bucak İlçesi Doğumlu, 1988 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Maliye Bölümü Mezunu 1990-1991 Greyland School of English, İngilizce Dil Eğitimi, Southampton, İngiltere 1992-1994 Bozkurt Kaymakamı 1994-1996 Hasankeyf Kaymakamı 1996-1998 Bayburt Vali Yardımcısı-Vali Vekili 1998-2001 Demre Kaymakamı 2001-2003 Giresun Vali Yardımcısı-Vali Vekili 2004-2005 Nottingham Üniversitesi MPA Master Derecesi, Nottingham İngiltere 2006 AB Proje Yardım Ofisi ve Avrupa Yatırım Bankası Stajı Brüksel, Belçika 2006-2008 Elmalı Kaymakamı ve CEUPA (Antalya Valiliği AB Projeleri Merkezi) Genel Koordinatörü 2008- Bağcılar Kaymakamı ve EUROBA (Bağcılar AB Projeleri Merkezi) Başkanı


DENEYİMLER: 1- AB, DÜNYA BANKASI ve ARIP Projeleri Genel Koordinatörlüğü, Antalya, 2006-2008 2- Kuzey Iraklı Göçmenler Kamp Yönetimi, Batman -2003 AKADEMİK ÇALIŞMALARI: 1- Greyland School of English, İngiltere'nin Yön.Yapısı ve Kur. İncelenmesi, Southampton-1990-1991 2- Yüksek Teknolojiye Dayanan KOBİ'lerin Teşviki & Teş. Araç. -Beershabe Negev Enstitüsü, İsrail-2002 3- KOBİ'lerin Yerel Ekonomik Kalkınmada Rolü ve Önemi- IASIA, İstanbul, Türkiye-2003 4- Kaymakamların Liderlik Eğitimi Programı Hazırlanması, Nottingham, İngiltere-2004 5- Ulusal Yönetimleri Etkileyen AB Politikaları, Bern Üniversitesi, Bern, İsviçre-2005 6- Türkiye'nin AB Üyeliğinde Serbest Dolaşımın Etkileri-Mastertezi, Nottingham, İngiltere- 2004-2005 7- AB Ülkelerinde Aktif Vatandaşlık,Vastra Eğitim Merkezi, Karjaa, Finlandiya-2006 8- EUVP Kapsamında AB Proje Birimleri ve AYB (Avrupa Yatırım Bankası) Stajlarına İlişkin Rapor, Brüksel, Belçika, Strazburg Fransa, Luxemburg-2006 9- Ekonomik ve Sosyal Uyum Amacıyla Kapasite Artırılmasına Yönelik; Proje Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Semineri, GTZ ve DPT Ortak Organizasyonu, Ankara-2007 10- Lisbon Gündemi Çerçevesinde; Kurumların Çok Yönlü İşbirliği ve Bilinç Artırılması, EPIC, TEPAV ve İngiltere Büyükelçiliği Ortak Proje Semineri, Ankara-2007 11- IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları) Fonlarıyla Proje Hazırlama Semineri, Rotterdam-2008 PROJELERİ: 1- AB INTERREG III Sınırötesi İşbirliği Programı-Demre, Antalya-2001 2- Dünya Bankası-SRAP Kapsamında 4000 kişiye Seracılık, KASDEP kapsamında 600 aileye Hayvancılık Projesi – Elmalı, Antalya-2006, 3- 32 adet Köy Bazlı Dünya Bankası (ARIP) Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projesi, Elmalı, Antalya-2006 4- Akdenize Kıyı Ülkelerin Atıksu Tesis Yönetici ve Teknik Personelinin Eğitim Rehberi Hazırlanması, Med- PACT Programı ,GATAB, Kemer, Antalya-2006 5- Akdeniz Belediyelerinde Yönetişim Modelinin Güçlendirilmesi, Meda-Alanya, Antalya-2006 6- İş-kur Fonlarıyla 3000 Kişiye İstihdam sağlanması Projesi-Bağcılar, İstanbul-2009 7- AB Fonu 240 Kişiye Doğalgaz Boru Kaynakçığı Alanında İstihdam Sağlanması-Bağcılar-İstanbul-2009 8- AB Fonu 200 Kişiye Soğutma Sektöründe İstihdam Projesi-Bağcılar-İstanbul-2009 KATILDIĞI ULUSLARARASI FAALİYETLER: 1- IFAD-UNDP Ordu-Giresun Kalkınma Projesi İl Koordinatörü, Giresun, 2001 2- JICA Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi Giresun İl Sorumlusu, Giresun, 2002 3- America-San Diego Üniversitesi Giresun İli Master Planı Hz, Giresun, 2002 ALDIĞI ÖDÜLLER VE TAKDİRNAMELER: 1- 2007 yılında birinci sınıfa ayrılmıştır. 2- 22 yıllık görev süresi boyunca; Olağanüstü Hal Bölge Valisi, dört il valisi ve bir bakandan takdirname almış olup; çeşitli üst düzey amirler ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilmiş teşekkür belgeleri ve sertifikalar bulunmaktadır 3- Demre ve Elmali Belediye meclislerinin aldığı kararlarla bu iki ilçenin fahri hemşehrisi olmuştur.