Advertisement

Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.