FANDOM


VİCDAN
Hafız İbrahim Efendi - Neşide-i Zafer Marşı-0

Hafız İbrahim Efendi - Neşide-i Zafer Marşı-0

Mehter Marşı - Ottoman Military March "Neşide-i Zafer Marşı"

Mehter Marşı - Ottoman Military March "Neşide-i Zafer Marşı"

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ☪Lyrics/Sözler ☪ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬● Vicdanı muazzam olan şanlı Türkleriz biz Peymanına kanun koyan şanlı Türkleriz biz Arzusunu pek güç bulan şanlı Türkleriz biz Azminde sebatkar olan şanlı Türkleriz biz Geçmişimizdedir unutulmaz bu isimler Sun samdaniye emanet o cisimler Yaşa vatan çok yaşa! Yaşa millet çok yaşa! Yaşasın şanlı ordu, yaşasın Türk Milleti! ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ☪ ☪ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬● Facebook Page : https://goo.gl/iVsY2k Facebook Group : https://goo.gl/Y0WmJp Subscribe! : https://goo.gl/5U2I7U ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ☪ ☪ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

İnsanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevî his.

  • Kendinden geçme, dalma.
  • Bir şeyi bir halde görme, bulma.
  • Duyma, duygu.
  • İnanç.
  • Şuur.
  • Bâtın ile Hakkı tanımak.
  • Din.(Vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, lâtife-i Rabbaniye, herbirinin bir gayât-ül gayâtı var: İradenin ibadetullâhdır. Zihnin ma'rifetullahdır. Hissin muhabbetullahdır. Lâtifenin müşâhedetullâhtır. Takva denilen ibadet-i kâmile dördünü tazammun eder. Şeriat şunları hem tenmiye, hem tehzib, hem bu gayât-ül gayâta sevkeder. H.)

VİCDANEN Vicdanca, iyilik hissine göre.

VİCDAN HÜRRİYETİ (Bak: Hürriyet-i vicdan)

VİCDANÎ (Vicdaniyye) Vicdanla, kalbî his ile ilgili. * Kendinden geçip dalmakla ilgili.

VİCDANİYYAT Vicdanlılıklar. Vicdana ait hususiyetler ve hisler.(İ'lem eyyühel aziz! Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucb, riyâ ve gösteriş iledir. Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıtâ bulur.Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir. Onun gibi, niyet bir cihetle fıtri ahvâlin ölümüdür. Meselâ: Tevazua niyet, onu ifsad eder, tekebbüre niyet onu izâle eder, feraha niyet onu uçurur, gam ve kedere niyet onu tahfif eder. Ve hâkezâ kıyas et. M.N.)

VİCDAN-SUZ f. Acı ve keder veren, kalb yakan, vicdânen çok ıztırab verici.

==

==

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] iyi ile kötüyü ayırt edip değerlendirme duygusu.

Write Yazılışlar

وجدان

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.