Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.399
pages
Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Vitir namazı ile ilgili bir şeyler var
Taraweeh,_Ramadan,_Al_Qaed_Ibrahim_Mosque,_Alexandria,_Egypt_,_2010

Taraweeh, Ramadan, Al Qaed Ibrahim Mosque, Alexandria, Egypt , 2010

Şablon:Vitir - d


Vitir Vitr Witr وتر‎

Şef' çift
vitr tek
Ve şef'i ve-l vetr
Salat-ul Vitir Vitr namazı Vitir namazı صلاة الوتر Vitr-namaz id:Salat Witir Shalat Witir
En güzel dua
Kunut Kunut duası Kunut duaları Qunoot
Kanitat - Kanitun Kunut ayetleri
Allahümme iyyake nabüdü Allahümme İnna nestainüke

Vitir_namazi

Vitir namazi

The_Most_Beautiful_Du'aa_(Witr)_أجمل_دعاء_الوتر

The Most Beautiful Du'aa (Witr) أجمل دعاء الوتر

Dua_Qunoot_muslim_islamic_witr_prayer

Dua Qunoot muslim islamic witr prayer

İMAMI_NEVEVi...RiYAZ_ÜS_SALiHiN...ViTiR_NAMAZI

İMAMI NEVEVi...RiYAZ ÜS SALiHiN...ViTiR NAMAZI

iMAMI NEVEVi...RiYAZ ÜS SALiHiN...ViTiR NAMAZI

Vitir namazı (Arapça: وتر‎), İslam dininde namaz ibadetinin bir türüdür.

Uygulamada yatsı namazlarının arkasından kılınır ve üç rekattır. Diğer namazlardan farklı olarak ayakta iken Kunut duasının okunmasıdır. Yanlız kılınır; ancak Ramazan aylarında cemaat ile kılınabilir. Hanefi mezhebinde vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

Etimolojisi[]

'Vitir' Arapça kökenli bir kelimedir ve 'tek', 'tek başına olan' anlamına gelir. Yatsı namazından sonra kılınan ve sonu 1,3,5,7,... gibi tek rekatlı olan bir namazdır. Bu konudaki uygulama Peygamberin gece namazının sonlarının her zaman tek rekatlı olmasına dayanır. Bu konudaki rivayetler kesindir. Kesin olmayan ise bunun rekat sayısıdır. Bu konudaki hadisler şunlardır

'Ey Kur’an ehli, vitir namazını kılın! Çünkü Allah tektir, tek'i sever.[1]
'Vitir haktır. Beş rekat ile vitir namazını kılmak isteyen kılsın. Üç rekat ile kılmak isteyen kılsın ve tek rekat ile kılmak isteyen yine kılsın.'[2]

Fakihler bu hadisleri değerlendirmiş ve farklı sonuçlara varmışlardır. Ebu Hanife vitir namazını vacip olarak kabul etmiştir. Ebu Hanife'nin talebeleri Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e ve diğer üç mezhep imamlarına göre ise, vitir namazı sünnet-i müekkededir.

Rekat sayısı[]

Hanefilere göre, vitir namazı üç rekattır ve sonunda selam verilir.

Şafiîlere göre vitir namazının en azı bir rekat, en çoğu on bir rekattır. Bir rekattan fazla kılınacaksa, önce iki rekata niyet edilir ve sonunda selam verilir. Sonra vitir namazının bir rekatına niyet edilir ve sonunda selam verilir.

Malikilere göre vitir namazı bir rekattır. Ondan önce yatsının farzından sonra kılınan iki rekat sünnet bulunur. Bunların arası selam ile ayrılır.

Hanbelilere göre de, vitir namazı bir rekattır. Fakat üç veya daha çok rekat olarak da kılınabilir.

Kaynakça[]

  1. Buhârî, Daavât, 69; Müslim, Zikir, 5-6; Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl, 27; Tirmizî, Vitir, 2; Ebû Dâvud, Vitir, 1
  2. Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl, 40; Ebû Dâvud, Vitir, 3; İbn Mâce, İkâme, 123
Bakara Sûresinin 3 . Ayetinde

Bismillahirrahmanirrahim

Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

Peygamber efendimiz "Namaz dinin direğidir ." Keşfü'l-Hafa, C. 2, S.31


Vacip Namazlar[]

Vitir Namazı,

Ramazan Bayramı Namazı

Kurban Bayramı Namazı

Vitir namazı vaciptir. Yatsının vaktinde ve yatsı namazından sonra kılınır. Üç rek'at olan vitrin her rek'atında fatiha ve süre okunur. Bundan başka üçüncü rek'atta süre okunduktan sonra eller kaldırılarak "Allâhü Ekber" denilip bağlanır ve kunut duası okunur, ondan sonra rüküa varılır.

Cemaatle kılarken imama uyan cemaat da kunut duasını okur. Kunut duasını okuyamayan kimse, Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten ve fi'lâhireti haseneten ve kınâ azâbennâr" veya üç kere "Allahümmeğfirlî" okur, yahut da üç kere "Ya Rabbi" der.

Üçüncü rek'atta kunut duasını unutan ruküda veya rüküdan başını kaldırdıktan sonra hatırlarsa artık kunut duasını okumaz, namazın sonunda sehv secdesi yapar. Eğer yanılarak rüküdan sonra kunutu okursa rükûu iade etmez, Namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Vitir sadece Ramazan ayında cemaatle kılınır. Ramazandan başka zamanda cemaatle kılınması mekruhtur.

Cemaatle kılarken imamın peşindeki kimse, kunut duasını bitirmeden imam kunutu tamamlayıp rukua eğilse, eğer imama rukûda yetişeceğine kanaat getirirse kunutu tamamlar, yetişemeyeceğini anlarsa kunut'u bırakıp imamla beraber rüküa varır.

Vitir Namazının Kılınışı[]

Vitir namazı Üç rek'attır.

Vitir Namazı kılınışı birinci rek'at[]

Niyet ettim Allah rızası için bugecenin Vitir namazını kılmaya diye niyet edilir ve Allâhü Ekber düyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır.

Ayakta sırasıyla;

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha Suresi okunur.

- Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur'an'dan bir sûre daha okunur.

-Rükû:

"Allâhü Ekber" diyerek rükua varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye'l- azîm" denilir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbena leke'l-hamd" denilir. "Allâhü Ekber" diyerek secdeye varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye 'I-âlâ" söylenir. "Allâhü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine "Allâhü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere" Sübhane Rabbiye' I-âlâ" denilir. "Allâhü Ekber" diyerek ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Vitir Namazı kılınışı ikinci rek'at[]

Ayakta sırasıyla;

- Besmele okunur.

- Fâtiha Suresi okunur.

- Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur'an'dan bir sûre daha okunur.

-Rükû:

"Allâhü Ekber" diyerek rükua varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye'l- azîm" denilir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbena leke'l-hamd" denilir. "Allâhü Ekber" diyerek secdeye varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye'l-âlâ" denilir. "Allâhü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur. "Allâhü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye' I-âlâ" denilir. "Allâhü Ekber" diyerek oturulur ve bu oturuşta sadece "Ettehiyatü" okunur. "Allâhü Ekber" diyerek ayağa (üçüncü rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Vitir Namazı kılınışı üçüncü rek'at[]

Ayakta sırasıyla;

- Besmele okunur.

- Fâtiha Suresi okunur.

- Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur'andan bir sûre daha okunur.

"Allâhü Ekber" diyerek eller yukarıya kaldırılır ve tekrar bağlanır. Kunut Duaları okunur.

-Rükû: "Allahü Ekber" diyerek rükua varılır ve üç kere" Sübhane Rabbiye' I-azîm" denilir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta" Rabbena leke' l-hamd" denilir, "Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye 'I-âlâ " söylenir. "Allâhü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine "Allâhü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye'l-âlâ" denilir, "Allâhü Ekber" diyerek oturulur. Otururken sırasıyla: Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme Barik, Rabbena atina duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek" Esselamü aleyküm ve rahmetullâh" denir. Sonra başı sola çevirerek" Esselamü aleyküm ve rahmetullâh" denir.

Vitir namazı kaza edilecek mi?..[]

-Yatsı namazından sonra kıldığımız üç rekatlı vitir namazının geçmişte kılınmayanlarının şimdi kaza edilip edilmeyeceği konusunda farklı görüşler dinledik.

Kimileri, ‘vitir namazı vaciptir, yahut da sünnettir, bu sebeple kazası gerekmez’ dediler. Kimileri de ‘vacip de olsa geçmişte kılınmayan vitir namazları şimdi farzlar kaza edilirken kaza edilmelidir’ diye ikazda bulundular. Nedir vitir namazının durumu? Geçmişte kılamadığımız vitir namazlarını şimdi farzları kaza ederken kaza etmemiz gerekir mi?

Efendim, doğrudan payı olan bu söylenenlerin izaha ihtiyacı vardır. Şöyle ki: 1- Vitir namazı (amelen) farz hükmündedir. Bu yüzden terk edilmez. Geçmişte terk edileni varsa şimdi kazası lazım gelir. Vacip bilsek de farz hükmündedir diye kaza edilmelidir. 2- (İtikaden) vaciptir. Bu yüzden mühim görmeyene kâfir denmez. 3- Delil açısından da (sünnettir). Çünkü, Peygamberimizin hadisleriyle sabit olmuştur.

Efendimizin bu konudaki hadisleri şöyledir:

-Allah size bir namaz ilave etmiştir. O vitir namazıdır. Onu, yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınız!.. -Vitir namazı haktır. Vitri kılmayan bizden değildir!..

-Vitir tüm Müslümanların üzerine vaciptir!.. Bu hadislerden hareket eden Hanefilere göre, yatsı namazından sonra imsaka kadar olan geniş vakit içinde üç rekatlı vitir namazı mutlaka kılınmalıdır. Vaktinde kılınmamış olanları da bulunan fırsatlarda kaza edilmelidir. Çünkü Efendimiz vitir için, ‘Vitir haktır! Kılmayan bizden değildir!’ ikazında bulunmuştur. Böylesine dikkat çekilen bir ibadetin kazası gerekir. Diğer üç mezhebin imamlarına göre vitir namazı kuvvetli sünnettendir. İhmal edilmemelidir. Vitir namazının başında farz namazlarda olduğu gibi kamet sünneti yoktur. Bu itibarla kaza ederken kamet getirmek gerekmez. Vitir namazının son rekatında zammı sureden sonra eller (Allahü ekber) diyerek yukarı kaldırılıp tekbir alınır. Bundan sonra, eller yine bağlanarak kunut duası okunur.

Kunut duası (Allahümme inna neste’iynüke...) diye başlar. Bu duayı bilemeyenler yerine (Rabbena, atina...)’yı okuyabilirler. Bunu da bilmeyenler üç kere (Rabbenağfirli!) derler, yahut da (Ya Rabbi!) demekle yetinebilirler.

Şafiiler, vitirde sünnet olarak okudukları kunut duasını ayrıca sabah namazının son rekatındaki rukudan sonra da ayakta okurlar. Bu sırada cemaat içinde bulunan Hanefiler ise kunut duasını dinleyebilecekleri gibi, kendileri de sessizce okuyabilirler. Kunut duası ve tekbir vacip olduğundan unutulmaları halinde yanılma secdesi yeterli olur, namazın iadesi gerekmez.

Vitir, yatsının peşinden kılınabileceği gibi, gece kalkıp kılınmasının da uygun olacağı anlaşılmaktadır.. Gece yarısından sonra teheccüde kalkanlar, vitri de kılacaklarını düşünerek yatsıdan sonra hemen kılmayıp teheccüd vaktine tehir edebilirler. Teheccüdün vakti de vitire benzer genişliktedir. Yatsıdan sonra sabahın girişi sayılan imsak vaktine kadar teheccüdü kılma vakti devam eder. Ancak en efdal ve kamil vaktinin gece yarısından sonrası olduğunda da şüphe yoktur... Teheccüdün en azı iki rekat olsa da yukarısına sınır yoktur. Dört, altı, sekiz, on iki.. rekat gibi yükselerek devam edebilir. Ancak kaza namazı borcu olanlar, birkaç rekat nafileden sonra ağırlığı kaza kılmaya verseler daha isabetlisini yapmış olabilirler.

Ahmet Şahin


Vitir namazının üçüncü rekatında tekbir getirilmesinin sebebi nedir?[]

Vitir namazının üçüncü rekatında kıyamda iken tekbir alınması zammı sure ile kunut dualarının arasını ayırmak içindir.

Hanefî mezhebine göre vitir namazının üçüncü rekâtında Fatiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek eller kaldırılır ve yana salıverilmeden kunut duaları okunur, sonradan rükûa varılır. Vitir namazının hem kendisi, hem üçüncü rekâtta alınan tekbir, hem de okunan Kunut duaları vaciptir. Peygamberimiz (a.s.m.) de vitir namazını bu şekilde kılmışlardır. Bunu Hz. Ali ve İbni Ömer (r.a.) gibi Sahabîler haber vermektedir.

Alman bu tekbire "intikal tekbiri" denir. Çünkü, tekbirden önce okunanlar birer sûre ve âyettir. Kunut duaları ise Peygamberimizden rivayet edilen birer duadır. İşte âyetle dua arasını ayırmak ve dua hâline intikal etmek için tekbir alınmaktadır.

Elleri kaldırarak sesli olarak tekbir almanın hikmeti de Tahtâvî'de geçtiğine göre, sağır ve kör gibi özürlü kimselere tekbir alındığını bildirmek içindir.1

Bu tekbiri alırken elleri kaldırmanın nereden geldiği ve nasıl sünnet olduğu hususunda ise Ruhu'l-Beyan tefsirinde çeşitli rivayetler kaydedilmektedir. Bu rivayetlerden birisi şu şekildedir. "Miraç Gecesi Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) Mescid-i Aksâ'da bütün Peygamberlere imam oldu ve onlara iki rekât namaz kıldırdı. Hz. Musa Peygamberimizden Sidre-i Müntehâ'ya vardığı zaman kendisi nâmına bir rekât namaz kılmasını istedi.

Peygamberimizin Hz. Musa ile Miraç Gecesinde karşılaşacağı Secde Sûresinde meâlen şöyle ifade edilir: 'And olsun ki, Biz Musa'ya Tevrat'ı verdik; o Tevrat'a nasıl kavuştuysa sen de Bizim vaadimize kavuşacağından öylece şüphe etme. Biz o kitabı İsrailoğullan için bir hidayet rehberi kılmıştık.12 Bu âyetin birkaç tefsiri vardır. Bunlardan birisi, Peygamberimizin, Kur'ân'ın tamamına kavuşacağından şüphe etmemesi, diğeri de Miraç Gecesinde Hz. Musa'ya kavuşacağından şüphe etmemesidir.

"Peygamberimiz (a.s.m.) Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek> oldu. İşte Peygamberimiz üçün-cü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.,"3

Başka bir rivayette ise, Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail (a.s.) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah'a sığındı.

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi."

4 Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

Bütün bu rivayetler ve hikmetleri ile birlikte, ibâdetlerle ilgili meselelerde aranan esas husus, Peygamberimiz nasıl kılmış ve tatbik etmişse, onu taklit edip yapmaktır. Zaten hikmet ve maslahatların sadece bir teşvik tarafı bulunmaktadır.

1. et-Tahtâvî, s. 305; Nimet-i islâm, s. 308. 2. Secde Sûresi, 23. 3. Ruhu'l-Beyan, 4:413-414. 4. Ebû Dâvud, Salât:336.


2- Hanefi Mezhebine göre vacip ve farz namazlarda okunan duaların sünnete uygun olması gerekir. Bu nedenle kunut dualarını okuduktan sonra rukuya gidilmelidir. Ancak nafile namazlarda başka dualar da okunabilir ve uzun uzun dua edilebilir.

Diğer mezheplerde ise durum farklıdır. Mekke'de kılınan vitir namazlarında uzun dua okunması bundandır. Ayrıca Vitir namazı Hanefilere göre vacip ise de Şafi emzhebine göre sünnettir.

3- Vitir namazında 3. rekatte kunût tekbiri almak vaciptir. İftitah, kunût ve zâid tekbirleri alırken elleri kaldırmak sünnettir.

Vitir namazının üçüncü rekatinde Kunut Duası okumak, Hanefi Mezhebi'ne göre vaciptir. Diğer üç mezhebe göre, vitir namazında kunût duası okumak sünnettir.

Vitir namazında üçüncü rekatte, zamm-ı sûreden sonra kunût tekbiri alınır, ardından içinden kunût duaları okunur. Cemaatle kılınan vitir namazında, hem imam, hem cemaat kunût dualarını içinden okur.

Kunût Duaları[]

Kunût duasının sözleriyle ilgili olarak çeşitli rivayetler vardır. Hanefilere göre, kunût duası olarak, bilinen "Allahumme inna neste'inuke ve Allahumme iyyake na'budu…" duaları okunur. Kunût duaları, Allah Teâlâ'ya övgü ve duayı içine alan sözlerdir. Bu duaları seçip okumak sünnettir.

Kunût duaları, biraz dolaşık olduğu için ezberlenmesi zordur. Bu yüzden, kunût bilmeyenler, "Rabbenâ âtinâ" duasını okur. Rabbenâ Âtinâ duasını da bilmeyenler, üç defa "Allahummeğfirlî" (Allahım, beni bağışla) veya Yârabbi (Ey rabbim) diye dua eder.

Kunût dualarını bilip bilmemeye göre, şöyle bir sıra izlenir: kunût duaları, rabbenâ âtinâ duası, 3 defa Allahümmegfirlî duası, Yârabbi duası .

Kunût dualarını bilmeyenler, Rabbenâ ve allahummegfirlî dualarını okudukları için, sehiv secdesi yapmaları gerekmez.

Kunut Duasını Unutmak[]

Namazın aslî vaciplerinden birinin terk edilmesi durumunda, sehiv secdesi gerekir. Dolayısıyla, vitir namazında aslî vacip olan kunûtu veya tekbirini unutmak da, namaz sonunda sehiv secdesini gerektirir. Böyle bir durumda rükûya eğilince veya sonrasında, kunût duasının okunmadığı hatırlanırsa, kunût için geri dönülmez, kunût artık düşmüş olur, bu unutma dolayısıyla namazın sonunda sehiv secdesi yapılır. Buna rağmen dönülür ve kunût okunursa, rükû yeniden yapılır, ayrıca namaz sonunda sehiv secdesi de yapılır. Ama rükûdan doğrulduktan sonra yanılarak kunût okunursa, yeniden rükû yapılmaz, doğrudan secdeye gidilir, namaz sonunda sehiv secdesi yapılır.

Vitir Namazı nasıl kılınır ? (Hanefi)[]

Vitir namazı vâcibdir. Mâlikî ve Şâfi'îde sünnettir.

Buna ezân ve ikâmet okunmaz. Üçüncü rek'atte rükü'a eğilmeden önce, her zaman, Arabî bir duâ okumak vâcibdir. Vaktinde kılmayanın kazâ etmesi lâzımdır. Vitir diye niyet de lâzımdır.

Vitir namazı, üç rek'attir. Üç rek'atte de Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur.

Üçüncü rek'atte, zamm-ı sûre okuduktan sonra, iki el, iki yana salıverilmeden, doğruca kulaklara kaldırılarak Allahü ekber denir. Sonra eller, iki yana salıverilmeden, doğruca bağlanır. Hemen iki Kunût duâsını okumak vâcibdir. Bu Kunût duâlarını bilmiyen kimse, üç defa istigfâr okur. Meselâ Allahüm-magfir lî der. Yâhud bir defa Rabbenâ âtinâ. yı sonuna kadar okur.

Kunûtu okumayı unutup rükü'a giden, artık kunutu okumaz. Namazın sonunda, secde-i sehv yapar.

Vitir namazı, yalnız Ramazanda cemâ'at ile kılınır. Ramazanda yatsının farzını cemâ'at ile kılmıyanlar, Terâvîhi ve Vitri cemâ'at ile kılamazlar. Çünkü, Terâvîh, yatsının cemâ'ati ile kılınır.

Farzı yalnız kılan, Terâvîhin cemâ'atine katılır. Kaçırdığı rek'atlerini tamamlar. Terâvîhi cemâ'at ile kılmıyan, farzı kıldığı imâm ile Vitri kılabilir.

Vitir namazını gece yarısından sonra kılmak çok sevâb ise de, uyanamıyan, yatsının son sünnetinden sonra, yatsı ile birlikte, erken kılmalıdır.

Cevap: Vitir Namazı nasıl kılınır ? (Hanefi)
Soru: Vitir namazının ibadetlerimizdeki yeri nedir? Bu namaz hakkında rivayet edilen hadisler ne kadar sahihtir? Bazı hadisler okudum ama sahih olup olmadıkları konusunda biraz kafam karıştı. Vitir namazını peygamber efendimiz sürekli kılmış mıdır? Peygamber efendimizin bu namazı tek rekat olarak kıldığı da rivayetler arasında. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap:

Vitir “tek”, “tek başına olan” anlamına gelir. Yatsı namazından sonra kılınan ve sonu tek rekatlı namazdır. 1, 3, 5, 7… gibi. Peygamberimizin gece namazının sonları her zaman tek rekatlı olurdu. Bu konudaki rivayetler kesindir. Kesin olmayan, bunun sayısıdır.

“Ey Kur’ân ehli, vitir namazını kılın! Çünkü Allah tektir, tek’i sever.” (Buhârî, Daavât, 69; Müslim, Zikir, 5-6; Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl, 27; Tirmizî, Vitir, 2; Ebû Dâvud, Vitir, 1)

“Vitir haktır. Beş rekat ile vitir namazını kılmak isteyen kılsın. Üç rekat ile kılmak isteyen kılsın ve tek rekat ile kılmak isteyen yine kılsın.” (Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl, 40; Ebû Dâvud, Vitir, 3; İbn Mâce, İkâme, 123).

Fakihler bu hadisleri değerlendirmiş ve farklı sonuçlara varmışlardır. Ebû Hanife vitir namazını vacip olarak kabul etmiştir. Ebû Hanife’nin talebeleri Ebû Yusuf, İmam Muhammed’e ve diğer üç mezhep imâmlarına göre ise, vitir namazı sünnet-i müekkededir.

Hanefilere göre vitir namazı üç rekattır ve sonunda selam verilir.

Şâfiîlere göre vitir namazının en azı bir rekat, en çoğu on bir rekattır. Bir rekattan fazla kılınacaksa, önce iki rekata niyet edilir ve sonunda selâm verilir. Sonra vitir namazının bir rekatına niyet edilir ve sonunda selâm verilir.

Malikîlere göre vitir namazı bir rekattır. Ondan önce yatsının farzından sonra kılınan iki rekat sünnet bulunur. Bunların arası selam ile ayrılır.

Hanbelîlere göre de, vitir namazı bir rekattır. Fakat üç veya daha çok rekat olarak da

Şâfiîlere göre vitir namazının en azı bir rekat, peki bir rekat nasıl kılınacak


Alakalı Yazılar[]

Vitir namazı camide nasıl kılınır? Bayanlarda vitir namazı nasıl kılınır? Vitir namazı imamı azama göre imsaktan sonra kılınabilirmi? kılınır diyen hanefi müct Vitir namazı cemaatle nasıl kılınır? şafii mezhebinde kaza namazı olan kişi vitir namazı kılabilirmi? Vitir Nasıl Kılınır?

Alakalı Yazılar vitir namazının 3. üçüncü rekatında Qunut yerine başka dua olur mu? Vitir namazının üçüncü rekatında kunut tekbiri unutmak Vitir namazının üçüncü rekâtında tekbir almayı unutan kimse ne yapmalıdır? Vitir namazının üçüncü rekâtında eller niçin kaldırılıp tekrar bağlanıyor? Vitir namazı üçüncü rekatında neden tekbir getirilir ? Vitir Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? [Emrah Orhan Kurugöllü Hoca] 16 Şubat 2013, 07:21

Vitir Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? [Emrah Orhan Kurugöllü Hoca][]

Soru: Vitir namazı hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap: Vitir; sözlükte çift anlamına gelen şef' kelimesinin zıddı olarak tek anlamına gelir. Vitr Namazı;yatsı namazından sonra, fecrin doğuşuna kadar, bir, üç, beş, yedi, dokuz, on bir ve on üç rek'at şeklinde, tekli olarak kılınan bir namazdır. Râcih olana göre vâcib değil, müekked bir sünnettir. En az bir, en fazla on üç rek'at olarak kılınır.

Vitir namazı üç rek'at olarak kılındığında faziletli olan iki rek'at kılıp selam verdikten sonra, ardından bir rek'at kılmaktır. İkinci rek'atta teşehhüde oturmadan peşpeşe üç rek'at kılındıktan sonra, üçüncü rek'atta oturup selam vermek de câizdir.

İkinci rek'atta teşehhüd için oturup selam vermeden kalkarak, üçüncü rek'atta oturup selam vermek şeklinde, akşam namazı benzeri kılmak ise caiz değildir; Zira Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, vitri akşam namazına benzetmeyi yasaklamıştır. [Hakim (1/304), Beyhakî (3/13), İbn Hibbân (2429)] Vitir namazı beş veya yedi rek'at kılındığında, arada teşehhüd için oturmadan peş peşe kılınır. Son rek'atta oturup selâm verilir.

Dokuz rek'at kılındığında, her iki rek'atta selam verildikten sonra, dokuzuncu rek'at tek kılınabileceği gibi, teşehhüd için oturmadan peşpeşe sekiz rek'at kılınıp, sekizinci rek'atta teşehhüde oturduktan sonra selam vermeden kalkılarak, dokuzuncu rek'atta oturup selam verilerek de kılınabilir. On bir rek'at kılındığında, ikişer kılındıktan sonra, sonun da tek bir rek'atla vitir yapılabilir.

Teşehhüde oturmadan peşpeşe on rek'at kılınıp, onuncu rek'atta teşehhüde oturulup, selam vermeden kalkarak, onbirinci rek'atta selam verilerek de kılınabileceği gibi, hiç oturmadan peşpeşe onbir rek'at kılınarak, onbirinci rek'atta selam verilerek de kılınabilir. Kunut yapmak vitir namazının ayrılmaz bir parçası değildir. Aksine sünnet olan her zaman değil, zaman zaman kunut yapmaktır.

Vitir namazının birinci rek'atın da Â`la, ikinci rek'atın da Kâfirûn, üçüncü rek'atın da ihlas suresini okumak sünnettir. Gece kalkacağını uman kimse için faziletli olan, vitir namazını gecenin sonuna ertelemektir. Kalkabileceğini ummayan kişi için faziletli olan ise, vitir namazını yatmadan önce kılmaktır. Vitir namazını yatsının peşinden kılmak da câizdir. Uyku veyâ bir rahatsızlık nedeniyle vitir namazını kılamayan kimse, gece kılamadığı vitir namazını gündüz çift olarak yani üç rek'at kılan gündüz dört, on bir rek'at olarak kılan gündüz on iki gibi kazâ edebilir.