Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Vizendon ile ilgili bir şeyler var

Şablon:Ayasofya bakınız [ d]


Ayasofya Büyük Ayasofya Küçük Ayasofya


Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ayasofya[düzenle | kaynağı değiştir]

Ayasofya

Önce, şekli, durumu vaktiyle yapılmış eski iş ve muaz­zam bina ve yüce Allah'a ibâdet olunacak yer yani Büyük Ayasofya, Yunan tarihçilerinden Yanivan'ın tarihinde söyle­diğine göre, evvelâ Hazret-i Süleyman dünyanın dört köşesini gezerken sabah rüzgârı Süleyman'ın tahtını Sarayburnu'nda durdurdu ve o da orada bir tapınak inşa ettirdi. Daha sonra, Hazret-i Âdem'in gökten yere inişinden 5052 sene geçince Madyan oğlu Yanko torunlarından (Vizendon) adlı kral mey­dana gelip İstanbul'u yedinci defa onardığı, dünyayı kıymet­lendiren şanlı bir hükümdar olduğu yukarıda 8 inci fasılda etraflıca yazılmıştır. O (Vizendon)'un bir kızı Makendoya'da Sofya şehrinde doğduğundan ona nisbetle (Aya-Sofya) dediler. Babasının İstanbul'un dört bir tarafını yeniden yaptırdığını işitince iki milyonluk hazine ile babası Vizendon'a gelip Sü­leyman Aleyhisselâm'ın tapınağını genişletmeğe başlayıp para harcarken bir adam gelip «Bunun bütün lüzumlu şeylerini ve malzemesini benden alın ve şu biçimde bir mâbed yapın» diye Ayasofya'nin yapılması için gerekli temel bilgileri öğretti. Ön­ce yeri kuyu derinliğinde kazıp Ahırkapı seviyesine kadar inince yer altından sular fışkırdı. Tam bir ay bu temel içinde ateşler yakıp kurşun akıttılar. Sanki mavi-lâcivert bir kurşun denizi oldu. Bu kurşun denizi temelde senelerce durduktan sonra. İğnados isimli yapıcı bir mühendisin nezaretinde 30 000 işçi ve 7000 amele ve 3000 usta toplanarak gerekli görüşme­lerden sonra kurşun temel üzerine direkler, kemerler ve kub-


Şablon:Ayasofya

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.