Vuslat


Vuslatı olan kişiye bu derd ile fırak nedir

Dostu yakın gören kişi bu baktığı ırak nedir.


Vuslat eri olan kişi gerek varlıktan el yuya

İşbu yola giden kişi bir görelim yerak nedir.


Vuslat eri oldun ise gör hitâbın bildin ise

Dostu ayan gördün ise bu varlığı bırak nedir.


İlim hod göz hicabıdır dünya ahret hisâbıdır

Kitap hod aşk kitabıdır bu okunan varak nedir.


Zinhar gözünü aça gör nefis tuzağın seçe gör

Dost menziline göçe gör ondan yeğrek durak nedir.


Aydırsın kim gözüm görür da’viyi ma’niye irir

Gündüzün gün şu’le verir gece yanan çerak nedir.


Yunus’tur eşlere nihan Hak doludur iki cihan

Gelsin beri dosta giden hur u kusurBurak nedir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.