Vuslat


Vuslat hâlin aydırasam vuslat hâlin bilenlere

Yedi türlü nişan gerek hakıykate erenlere.


(Bu) yedisinden birisi eksik olursa olmaya

Bir nesne eksik gerekmez bu sarp yola varanlara.


Evvel nişânı budurur yermeye cümle mi’leti

Yerenler yerini kaldı yer değmedi yerenlere.


İkinci nişânı oldur kim nefsini semirtmeye

Zinhar siz ondan olmanız nefsine kul olanlara.


Üçüncü nişânı budur cümle heveslerden geçe

Hevesler eri yolda kor yetmez yol varanlara.


Dördüncü nişânı oldur dünyadan münezzeh ola

Dünya seni sayrı eyler ne kul kaysı sayrılara.


Yunus yedi nişan dedi evet üçüncü gizledi

Onu dahı deyiverem gelip halvet soranlara.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.