Şablon:Yönerge d


Yönerge directive instruction
Yönergeler İmza yetkileri yönergesi
Tamim Yönerge Direktif Nizamname Yönetmelik Kanun Yasa
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI

Şablon:İmza - d {{İmza}}


İmza İmzadan karakter analizi İmza yetkisi İmza yetkisi devri E-İmza E-İçişleri Projesi/İmza modülü E-İmza/İİB/E-İmza Hakkında Önemli Duyuru
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
İmza Yetkileri Yönergesi
İmza Yetkileri Yönergesi/İldeki kurumlara göre İmza Yetkileri Yönergesi/Eğitim İmza Yetkileri Yönergesi/Sektörel İmza Yetkileri Yönergesi/Taşıt görevlendirmesi İmza Yetkileri Yönergesi/Müdür yetkileri/İllere göre
İmza Yetkileri Yönergesi/Bakanlıklar İmza Yetkileri Yönergesi/Milli Eğitim Bakanlığı
İmza Yetkileri Yönergesi/Valilikler İmza Yetkileri Yönergesi/Bursa Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi/Mersin Valiliği 16/09/2010 Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi 16/09/2010
Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi Dosya:Imza yetkileri yonergesi..pdf Dosya:Imza yetkileri yonergesi.pdf Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıYetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
Valilik yönergeleri
Yetki Yetki devri İmza yetki devri Yetki devrinde sorumluluk İmza yetki devrinde sorumluluk
Görev Görev devri Görev yetki devri
GENÇLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı/Mersin İmza Rota Kayıt Kaymakam'ın hukuki durumu görev ve yetkileri Yurt dışı izinler ve yetki devri Havaalanı Mülki İdare Amirinin Yetkileri
Bursa İl Milli EĞitim Müdürlüğü/ İmza yetki devri konular Yurdışı izinler


(1. anlamı)

a. 1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.

2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge.

3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.

Kaynak: Güncel Türkçe Sözlük


yönerge(2. anlamı)

bk. kullanım yönergesi.

Kaynak: BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

Kaynağa Eklendiği Yıl: 1981

yönerge(3. anlamı)

Köken: İng. guideline

Kaynak: BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


yönerge(4. anlamı)

Köken: İng. instruction

Kaynak: BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


yönerge(5. anlamı)

ta’lîmât.

Kaynak: BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü Kaynağa Eklendiği Yıl: 1966

yönerge(6. anlamı)

Köken: İng. direction

Mal ya da yapılacak diğer işlemler üzerinde bilgiler verme, buyruklarda bulunma. Kaynak: BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü Kaynağa Eklendiği Yıl: 1972


yönerge(7. anlamı)

Köken: İng. regulations

Bir bilgi toplama sürecini yöneten, uygulanması gerekli kural ve işlemleri gösteren eylem kılavuzu.

Kaynak: BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü Kaynağa Eklendiği Yıl: 1981

Koken: a.

1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.

2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge.

3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.


yönetmelikten farkı, elbette resmi kurumlar için, resmi gazete'de yayınlanmak zorunda olmamalarıdır. bundan çıkardığımız sonuç nedir?: yönetmelikler resmi gazetede yayınlanır.

sınıf ortamında öğrencinin yapması istenen herhangi bir eylemi gerçekleştirmesi için eğitmenin verdiği direktif.

ör: kalemi al, topu tut, kalk, vb.

bakanlıkların çıkarttığı yönergeler ilgili bakanın onayıyla yürürlülüğe girer ve yine ilgili bakan tarafından yürütülür.

(bkz: kılavuz)

avrupa birliğinde bir ülkenin uyması gereken kurallar. tüzükten farkı sadece belli bir ülkeye yönelik olmasıdır. yönergelerin bir kısmı avrupa birliği konseyi veya (coreper) kararı ile kabul edilir ve konsey , bir kısmı ise avrupa komisyonunca hazırlanır ki bunlar komisyon yönergesi olarak tanımlanır.


tedaş, teiaş gibi kit'ler enerji ve tabii kaynaklar bakanı'nı yormamak için yönetmelik yerine yönerge çıkarırlar. hangisi yürürlükte hangisi değil o da anlaşılmaz. kimin uyması zorunludur o da anlaşılmaz. kimi bağlar kimi bağlamaz o da anlaşılmaz. belli bir dayanağı olmadığı için kabahat ve ceza da uygulanamaz. öyle bir çıkmaza sokar adamı işte.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.