FANDOM


Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışınına denir.(Kent Konseyi Yönetmeliği 4. maddeki tarifidir.)


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.