FANDOM


Yönetmelik, bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanması için çıkardıkları hukuk kurallarıdır. Resmî GazeteŞablon:'de yayımlanır ve yürürlüğe girer fakat yönetmeliklerin hepsi Resmî GazeteŞablon:'de yayımlanmaz. Hangi yönetmeliklerin Resmî GazeteŞablon:'de yayımlanacağı kanunlarla belirlenir.

Yasa ve tüzüklere aykırı hüküm içeremezler. Ülke çapında uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılırken, diğer yönetmeliklerin yargısal denetimi genel görevli idari mahkemeler tarafından yapılır.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar doğrudan başbakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı olduklarından dolayı yönetmelik çıkaramazlar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.