FANDOM


Sure Hakkında Bilgi


İçinde Yunus Peygamberden ve kavminden bahsedildiği için sure bu adı almıştır. Mekke'de, İsrâ suresinden sonra inmiştir. 109 ayettir. 40, 94 ve 96. ayetlerinin Medine'de indiği rivayet edilmektedir. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 10. suredir. İniş sırası itibarıyla ise 51. suredir. Sure, Mekke halkının Hz. Muhammed'in yetim ve yoksul olmasını ileri sürerek peygamberliğine itiraz etmeleri üzerine inmiştir.1


Surenin temel konuları


Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren deliller,  Tek bir Allah'a inanmanın ve ona kulluk etmenin gereği,  Şirkin anlamsızlığı,  İnsanın karakter yapısı,  Hz. Muhammed'in peygamberliği,  Kur'an'ın ilahi kelam oluşu,  İyilerin ve kötülerin ahiretteki durumları,  Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. Harun ve Hz. Yunus'un kıssalarından kesitler.

Surenin temel mesajları


Hz. Muhammed, bir uyarıcı ve müjdeci olarak gönderilmiş hak peygamberdir. 


Evrendeki varlıklar Allah'ın varlığının, birliğinin ve kudretinin delilleridir. Akıl sahibi insan bunlardan ders çıkarmalıdır. 


İnanıp yararlı iş yapanlar cennetle ödüllendirilecek; inkar edip kötü amel işleyenler ise cehennemle cezalandırılacaktır.

İnsan, yapısı itibarıyla nankör bir varlıktır; başı sıkışınca Allah'a sığınır, sıkıntısı ortadan kalkınca hiçbir şey olmamış gibi davranır. Bundan kaçınmak gerekir. 


Geçmiş toplumların başlarından geçen olaylardan ibret alınmalıdır. 


Allah adına yalan söyleyen ve onun ayetlerini yalanlayıp çarpıtanlardan daha zalimi yoktur. 


Dünya hayatı kısa ve geçicidir. Asıl olan ahiret hayatıdır. İnsan, bu hayatı kazanmak için çalışmalıdır. 


İyilik ve kötülük karşılığını mutlaka bulur. 


Kur'an-ı Kerim peygamber sözü değil, Allah kelamıdır. 


Kur'an, Allah'tan bir öğüt ve şifadır. Müminler için yol gösterici bir rahmettir. 


İnanıp inanmamakta herkes serbesttir. Ancak herkes tercihinin sonucuna katlanacaktır. 


Allah, kötüleri anında cezalandırmaz, onlara mühlet verir. Bu ise onların taşkınlıklarını artırır. 


Allah adına hüküm verip onun helal kıldıklarını haram saymak Allah'a iftiradır. Allah, bunun hesabını ahirette soracaktır. 


Hiçbir şey Allah'ın bilgisi dışında değildir. Allah, insanların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. 


Takva sahibi müminler için korku yoktur. Onlar, dünya ve ahirette mutlu olacaklardır. 


Allah'a insani özellikler yüklenemez. O, asla çocuk edinmez. 


Büyü Allah'ın iradesini ve kanunlarını etkilemez. Büyücüler iflah olmazlar. 


Gerçek Müslüman Allah'a güvenir ve namazlarını terk etmez. 


Ölüm anındaki imanın faydası yoktur. 


Allah'ın kitabından asla şüphe edilmemelidir. 


Allah'ın vereceği hayrı veya şerri kimse engelleyemez. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.