FANDOM


Yükseklerden alçaklara indim ben
Felek şol kanadım kıraldan beri
Aklım aldı divaneye döndüm ben
Kudret oku elim uraldan beri
Şu dünyaya gelen bir bir gitmede
Hiç eksilmez derdim her gün artmada
Tur-Dağı tutuşmuş yanıp tütmede
Hakkın dıdarını görelden beri
Musa söyler idi bin bir kelamı
Kudret eli ile çaldı kalemi
Öküze yükletti cümle alemi
Dünyanın temelin kuraldan beri
Pir Sultan'ım ah etti de gülmedi
Aradı derdine derman bulmadı
Hak uğruna serin verdi dönmedi
Ferhad şu dağları delelden beri
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.