Şablon:Osmanlı/Askeri rütbeler - d {{Osmanlı/Askeri rütbeler}}


Şablon:Osmanlı Şablon:Osmanlı/Asker Şablon:Osmanlı/Askeri rütbeler Şablon:BB Nefer:Rütbesiz asker
Onbaşı: Osmanlı ordusunda erlikten sonra gelen ilk rütbenin sahibi.emrine verilen birliğin amiri ve çavuşun yardımcısıdır. Birliğin içinde disiplini korumak Osmanlı Ordusundaki Rütbeler emrinde bulunan personeli savaş için hazırlamak Osmanlı Ordusundaki Rütbeler sevk ve idare etmek Osmanlı Ordusundaki Rütbeler en küçük birlik olan manganın bütün iç hizmetlerini iyi bilmek Osmanlı Ordusundaki Rütbeler bunları astlarına öğretmekOsmanlı Ordusundaki Rütbeler araç ve gereçlerin bakımını yapmak zorundadır.
Çavuş: Osmanlı'da denetim görevlerini üstlendiler. Sarayda müezzinlikOsmanlı Ordusundaki Rütbeler müzikçilikOsmanlı Ordusundaki Rütbeler mehterlik yapanlar çavuş sanını taşırlardı. II.Mahmud'un 1826'dan sonra gerçekleştirdiği askeri yenilikler sırasında geleneksel çavuşluklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi.... Erleri temsilen kullanılan çavuş rütbesiOsmanlı Ordusundaki Rütbeler onbaşı rütbesininin bir kademe üstüdür.
Mülâzımı evvel: Asteğmen
Mülâzımı sâni:Üsteğmen
Yüzbaşı: Osmanlı devleti'nde subayların Harp Akademisi'nden mezun olduğu rütbe...
Kolağası :Kıdemli Yüzbaşı ==
Binbaşı :Kolağası ile Kaymakam arasındaki rütbe...
Kaymakam: Tuğay Komutan Yarduımcısı İlçelerde bulunan en büyük mülki amirdir. Osmanlılarda Osmanlı Ordusundaki Rütbeler sadrazam Osmanlı Ordusundaki Rütbeler hükümet merkezinden ayrıldığı zaman kendisine kubbe vezirlerindenvezir-i sani” vekalet eder. Osmanlı Ordusundaki Rütbeler bu vekaleti müddetince ona “kaymakam paşa” veya sadece “kaymakam” denildiği gibi “kaymakam-ı rıkab-ı hümayun” veya “kaymakam-ı asitane-i seadet” de d...enirdi.
Kaymakam paşalar:Osmanlı Ordusundaki Rütbeler vekaleti müddetince asıl gibi hareket ederOsmanlı Ordusundaki Rütbeler sadrazamın bütün salahiyetlerini (yetkilerini) kullanırdı.
Miralay:Albay
Mirliva: Osmanlı Ordusundaki Rütbeler Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Miralay (Albay) ile Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Tuğgeneral ile Tümgeneral rütbeleri arasında bir askeri rütbe. Mirliva'dan yüksek rütbeye sahip olanlara paşa denildi.
Ferik :Tümgeneral Osmanlı Ordusundaki Rütbeler Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Mirliva ile Birinci Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Tümgeneral ile Korgeneral rütbeleri arasında bir askeri rütbe.
1. Ferik :Orgeneral
Müşir:Mareşal

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.