FANDOM


Bursa Faaliyet ProğramıEdit

AY FAALİYET ADI AMACI GÖREVLİLER SÜRE
EYLÜL Alan taraması çalışmalarının planlaması Okullaşmamış çocuk/öğrencilerin tespiti(İlköğretim çağı) İlköğretim Okullarında kurulan komisyonlar,STK EYLÜL-EKİM
EKİM İl M.E.M Müdürü Ve İl Valisine Brifing BURSA. İl M.E.M durum değerlendirilmesi ve farkındalık yaratılması İl Koordinatörü,il Formatörü 03-20/10/2012
EKİM İl YSK Komisyon Toplantısı,Aylık periyodik toplantıların görüşülmesi. BURSA. İl M.E.M durum, Yıllık Taslak Çalışma planının değerlendirilmesi İL YSK (İl Yetiştirici Sınıflar Komisyonu) ……./10-2012
EKİM İlçe M.E.M ile toplantı,İLÇE YSK 'LAR BURSA. İl M.E.M durum değerlendirilmesi ve farkındalık yaratılması İl Koordinatörü,il Formatörü,İL YSK, /10-2012
EKİM Tespit edilen çocuk/öğrencilerin verilerinin analizleri hedef kitlenin gerekçelerinin belirlenmesi ilköğretim Okullarında kurulan komisyonlar,STK,İlçe YSK /10-2012
EKİM İlköğretim Müfettişleri ile toplantı İlköğretim Müfettişlerinin konu ile ilgili bilgilendirilmeleri,görev ve sorumluluklarının belirtilmesi. İl Koordinatörü,il Formatörü 5-14 EKİM
EKİM HKO VE YSÖP program ADEY paydaşları ile toplantı Sağlık İl Md.,İl Emniyet Md.,SHÇEK İl Md.,İl Tarım Md.,İl Müftüsü.,İl Nüfus Md.,Milli Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı ,Aile vs… paydaşların katıldığı farkındalık yaratma ve işbirliği toplantısı İl Koordinatörü ve formatörleri 5-14 EKİM
EKİM İkna çalışmaları hiç okula gitmeyen yada herhangi bir nedenden dolayı öğrenimine ara vermiş çocuk/ğrencilerin okullulaştırılmaları. İlköğretim okullarında ve ilçe M.E.M'de kurulan İkna ekipleri, 5-14 EKİM
EKİM Basın-yayın aracılığı ile toplumsal seferberlik çalışmaları toplumsal farkındalık düzeyinin oluşturulması İl Koordinatörü ve formatörleri 12-16 EKİM
EKİM YSÖP SINIF/BRANŞ VE REHBER ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ YSÖP sınıflarında görev alacak sınıf öğretmeni ve sınıf açılması düşünülen ilköğretim okulu rehber öğretmenlerinin eğitimleri İl Formatörleri 12-16 EKİM
EKİM AÇILMASI PLANLANAN YSÖP SINIFLARININ ZİYARET EDİLMESİ Yapısal ve donanımsal açıdan mevcut durumun tespiti ve eksiklerin giderilmesi İl Koordinatörü ve formatörleri 19-23 EKİM
EKİM AÇILMASI PLANLANAN YSÖP SINIFLARININ ZİYARET EDİLMESİ Yapısal ve donanımsal açıdan mevcut durumun tespiti ve eksiklerin giderilmesi İl Koordinatörü ve formatörleri 26-30 EKİM
EKİM YSÖP SINIFLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMALARI Eğitimde %100 Okullulaşma YSÖP Okulları 26-30 EKİM
EKİM ARA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Çalışmaların değerlendirilmesi,eksiklerin giderilmesi İl M.E.Md. Yrd.,İlçe M.E. Md.ve formatörleri 26-30 EKİM
Sütun1 Aylık periyodik toplantıların planlanması Hedef grubun yoğun olduğu yerlerin harekete geçirilmesişçalışma paydaşlarının genişletilmesi. Komisyon Üyeleri 26-30 Ekim
EKİM ARA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Çalışmaların değerlendirilmesi,eksiklerin giderilmesi İl M.E.Md. Yrd.,İlçe M.E. Md.ve formatörleri 26-30 EKİM
KASIM YSÖP İL KOMİSYON TOPL. Çalışmaların değerlendirilmesi,eksiklerin giderilmesi Komisyon Üyeleri 2-6 Kasım
ARALIK YSÖP İL KOMİSYON TOPL. Çalışmaların değerlendirilmesi,eksiklerin giderilmesi Komisyon Üyeleri 1-4 ARALIK
ARALIK YSÖP sınıflarının ziyaret edilmesi. durum tespiti ve karşılaşılan sorunların giderilmesi YSÖP koordinatörü ve İl Formatörleri ARALIK
OCAK Sınıf Öğretmenleri ile ara değerlendirme,bilgi ve deneyim paylaşımı. bilgi ve deneyim paylaşımı. sınıf öğretmenleri ,il formatörleri. OCAK
OCAK DÖNEM SONU GENEL DEĞERLENDİRME TOPL. genel durum değerlendirmesi İlçe M.E. Şube Md. İl koordinatörü ve formatörleri OCAK
ŞUBAT 1.DÖNEM DEĞERLENDİRME RAPORU genel durum değerlendirmesi İL YSK ŞUBAT
MART 2. DÖNEM TOPL. 2. dönem çalışmalarının gözden geçirilmesi geleceğe bakış İL YSK MART
NİSAN HKO VE YSÖP program ADEY paydaşları ile toplantı Sağlık İl Md.,İl Emniyet Md.,SHÇEK İl Md.,İl Tarım Md.,İl Müftüsü.,İl Nüfus Md.,Milli Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü vs… DURUM DEĞERLENDİRME TOPL. İl Koordinatörü ve formatörleri NİSAN
MAYIS SAHA ZİYARETLERİ Çalışmaların değerlendirilmesi,eksiklerin giderilmesi MAYIS
HAZİRAN SAHA ZİYARETLERİ Çalışmaların değerlendirilmesi,eksiklerin giderilmesi İl Koordinatörü ve formatörleri HAZİRAN
HAZİRAN İlçe M.E.Md.den sene sonu rapor istenmesi çalışmaların genel değerlendirmesi. Raporlama İl Koordinatörü ve formatörleri HAZİRAN
HAZİRAN SENE SONU GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI çalışmaların genel değerlendirmesi. Raporlama İl M.E.Md. Yrd.,İlçe M.E. Md.ve formatörleri HAZİRAN
İl Formatörü İl Koordinatörü

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Bakınız

Şablon:YSÖP - d


YSÖP
Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı
YSÖP Değerlendirme Toplantısı
YSÖP Yönerge ve Klavuzu
YSÖP yönerge ve klavuzu

Bursa MEM/YSÖP
YSÖP/Bursa
Şevket Barca
İl Kood. :Şemşettin Bayram
10 -14 yaş arası 499 öğrenci var... (Yıldırım'da 188, İnegöl'de 103 , Osmangazi 60 , Nilüfer 60, Orhangazi 15, Gürsu 14, Gemlik 8 Harmancık 7, Karacabey 6, Kestel 10, MKP 18, YŞ 4, Orhaneli 0) 1998- 2000 yaş grubu hedef kitle.)
ADEY de kaç 500 öğrenci var . + Saklı nüfus... Roman mahallesinde MKemalpaşa'da 10 kişi çıktı.???

ADEY
İlköğretim Okulları İçin Aşamalı Devamsızlık Yönetim Modeli
ADEY/Bursa

GAZETE 001T.C.

BURSA VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı  : B. 08.4.MEM.4. /

Konu  : Yetiştirici Sınıf Uygulaması

İlgi: a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

b)5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

c)Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

d) Milli eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge

VALİLİK MAKAMINA

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönergenin amacı, zorunlu öğrenim çağında olup öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış 12-14 yaş grubundaki çocukların İlköğretime kayıt ve devamlarının sağlanarak açılacak dönemlik;1-3/A 1-3/B 4-5 ve 6-7 programlarla yetiştirilerek uygun sınıflara yerleştirilmesidir.

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılından itibaren İlgi d) Yönerge kapsamında uygulanacak yol haritası İlköğretim Genel Müdürlüğünün B.08.0.İGM.0.73.04-200/1578 sayılı ve 05/10/2010 tarihli yazısında belirtilmiştir.

Ancak İlköğretime erişim ve devamında YSÖP (Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı) kapsamındaki 12-14 yaş grubundaki çocukların okullarımıza kazandırılmasında ilimizde ki sıkıntılar devam etmektedir. İl Yetiştirici Sınıflar Komisyonumuzca; bu sıkıntıların İlköğretime Erişim ve Devamın İzlenmesi beşli protokole göre her kurumun yapabilecekleri harekete geçirilip gerekli duyurular yapıldığında, Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte Okul Müdürlükleri, Muhtarlıklar, Nüfus Müdürlükleri, Belediyeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Kaymakamlarımızın katkıları ile aşılabileceği tespiti yapıldığından, Kaymakamlarımızın bu kurumlara talimat vermeleri, çalışmalara müdahil olmaları sonucunda, İl ve İlçe Eylem Planlarının hazırlanarak yürürlülüğü sağlanırsa ve ekli listede bilgileri bulunan çocuklarımızın nerelerde olduğunun gerçek sebepleri ile beşli protokol ile soruşturularak çalışmalar yapıldığında sorunun aşılabileceği komisyonumuzca düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

EK:İlimizde bulunan ilköğretime erişimi sağlanamamış çocuklar.

Atilla GÜLSAR

İl Milli Eğitim Müdürü

Uygun Görüşle arz ederim

….…/.../2012

Selman YENİGÜN

Vali Yardımcısı

OLUR

……../10/2012

Şehabettin HARPUT

Vali

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.