Fark seçimi: Karşılaştırmayı istediğiniz 2 sürümün önündeki daireleri işaretleyip, "Seçilen sürümleri karşılaştır" düğmesine basın.
Tanımlar: (gün) = son revizyon ile arasındaki fark, (son) = bir önceki revizyon ile arasındaki fark, k = küçük değişiklik.

  • günson 07.14, 10 Haziran 2010Zeliha Yıldız Message Wall katkılar 1.506 bayt +1.506 Sayfa oluşturdu, içeriği: 'Yâ ilâhi ger suâl etsen bana Cevabım işbu idi sana. Ben banâ zulmeyledim ettim günah Neyledim nittim sanâ ey pâdşâh. Gelmeden dedin hakıma kem diye …'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.