Ya Rab


Ya Rab bu ne derttir, derman bulunmaz,

Ya bu ne yaradır, zahmı belirmez.


Benim garip gönlüm aşktan usanmaz,

Varır aşka düşer, hiç bana dönmez.


Döner gönlüm bana öğüt verir çok,

Âşık olan gönül aşktan usanmaz.


Âşık ki cana kaldı âşık olmaz,

Canın terketmeyen maşûku bulmaz.


Aşk pazarıdır bu canlar satılır,

Satarım canımı hiç kimse almaz.


Âşık bir kişidir bu dünya malın,

Ahiret korkusundan bir pula saymaz.


Bu dünyâ o âhiretten içeri,

Aşıkın yeri var kimesne bilmez.


Âşık öldü diye salâ verirler,

Ölen hayvan olur, âşıklar ölmez.


Beyim âşık isen var sen yoluna,

Bunda başlar yiter kanlar sorulmaz


Erenler meydanı arştan uludur,

Salarlar cevgânı topu belirmez.


Yunus bu tevhîde gark oldu gitti,

Geri gelmekliğe aklı derilmez.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.