FANDOM


Sosyal Bilimler Lisesi için sunumuEdit

Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahıEdit

Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahıEdit

İngilizce Tercüme
Osmanlıca

"İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden,

bizi helak eder misin, Allah´ım?.."

"İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden,bizi helak

eder misin, Allah'ım?" (1)

Do not have stayed forever and desperate to get rid of people!
örnek osmanlıca مقدمة
Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?

Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!

Yâ Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?

Mahşere mi kaldı yoksa çaresiz insanların kurtulması!

We want ... You give us light the fire!

"You have won" call ... to strangle you send blood!

örnek osmanlıca مقدمة

Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!

" Yandık!" diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!

Nur istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!

" Yandık!" diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!

örnek osmanlıca مقدمة

Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında,

Yâ Rab, o cehennemle bu tûfân arasında,

Esmezse eğer bir ezelî esinti, yakında,

Yâ Rab, o cehennemle bu tufan arasında,

Esmezse if an eternal breeze, soon,
O Lord, from hell, this flood,
örnek osmanlıca مقدمة

Toprak kesilip, kum kesilip âlem-i İslâm;

Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm!

Toprak kesilip, kum kesilip İslam âlemi;

Hep fışkıracak yerlerin altındaki putlar!

Soil cut, cut and sand the Islamic world;
Always under the idols of places will be revealed!
örnek osmanlıca مقدمة

Bîzâr edecek, korkuyorum, Cedd-i Hüseyn´i.

En sonra, salîb ormanı görmek Harameyn´i!..

Korkarım Cedd-i Hüseyin'i (2) incitecektir

Sonunda, haç ormanı görmek Harameyn'i. (3)

-I 'm afraid Cedd Hussein incitecektir
In the end, cross the forest to see the Harameyn'i
örnek osmanlıca مقدمة

Bin üç yüz otuz beş senedir, arz-ı Hicâz´ın

Âteşli muhîtindeki sûzişli niyâzın,

Bin üç yüz otuz beş senedir, Hicaz toprağının

Ateşli çevresindeki yanık yakarışın,

Thousand three hundred and thirty-five years, the territory of Hijaz

Moved around the burn burn,

örnek osmanlıca مقدمة

Emvâcı hurûş-âver olurken melekûta;,

Çan sesleri boğsun da, gömülsün mü sükûta?

Dalgaları taşıp çıkarken melekler âlemine;

Çan sesleri boğsun da, gömülsün mü sessizliğe?

Waves taşıp exiting the world of angels;
Full of the bell sounds, disappear the silence
örnek osmanlıca مقدمة

Sönsün de, İlâhî, şu yanan me,s´al-i vahdet,

Teslîs ile çöksün mü bütün âleme zulmet?

Sönsün de, Allah'ım, şu yanan birlik meş'alesi,

Teslis (4) ile çöksün mü bütün âleme karanlık?

Put out also, my God, this burning torch of unity,
Trinity is covered with dark entire world?
örnek osmanlıca مقدمة
Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran îman

Olsun mu beş on sersemin ilhâdına kurban?

Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran iman,

Olsun mu beş on sersemin dinsizliğine kurban?

Three hundred million of that portrayed the faith,

Does the victim get five to ten suckers?

örnek osmanlıca مقدمة

Enfâs habîsiyle beş on rûh-i leîmin,

Solsun mu o parlak yüzü Kur´ân-ı Hakîm´in?

Kötü nefesiyle beş on ruh-i leimin,

Solsun mu o parlak yüzü hikmetli Kur'an'ın?

Is itwise Qur’an flare bright side?
örnek osmanlıca مقدمة

İslâm ayak altında sürünsün mü nihâyet?

Yâ Rab, bu ne hüsrandır, İlâhî, bu ne zillet?

İslâm ayak altında sürünsün mü sonunda?

Yâ Rab, bu ne büyük acıdır,

Did you let it touch the end of Islam under foot?
Lord what a great pain, my God, what a bad pitch?
örnek osmanlıca مقدمة

Mazlûmu nedir ezmede, ezdirmede ma´nâ?

Zâlimleri adlin, hani, öldürmedi hâlâ!

Mazlumu nedir ezmede, ezdirmede mânâ?
Hani adaletin zalimleri öldürmedi hâlâ!
What is oppressed, crushing a small vision, meaning?
Behold, justice still did not kill those who do wrong!
örnek osmanlıca مقدمة
Cânî geziyor dipdiri... Can vermede ma´sûm!

Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm´

Katil geziyor dipdiri... Suçsuz can vermektedir!

Suç başkasmındır da niçin başkası mahkûm edilir?
Killer browsing the energetic ... Life is not guilty!
Why someone else is convicted of crime to someone else?
örnek osmanlıca مقدمة

Lâ yüs´el´e binlerce suâl olsa da kurban;

İnsan bu muammâlara dehşetle nigeh-ban!

"Lâ-yüs'el" (5) emrine binlerce soru olsa da kurban,

Bütün bu bilmecelere dehşetle bakmakta insan.

"La-yüs'el" (5) the orders of the question even though thousands of victims,
Caring for all these riddles of human horror.
örnek osmanlıca مقدمة
Eyvâh! Beş on kâfirin îmânına kandık;

Bir uykuya daldık ki: Cehennemde uyandık!

Eyvah! Beş on kâfirin inancına kandık;

Bir uykuya daldık ki: Cehennemde uyandık!

Alas! I was down five on the belief that infidels;
We dived in a sleep that: woke up in hell!
örnek osmanlıca مقدمة

Mâdâm ki, ey adl-i İlâhî, yakacaktın...

Yaksaydın a mel´unları... Tuttun bizi yaktın!

Madem ki, ey İlâhî adalet, yakacaktın..

Yaksaydın a lânetlileri... Tuttun bizi yaktın!

Now that you, divine justice, crime, you will find…
örnek osmanlıca مقدمة

Küfrün o sefil elleri âyâtını sildi:

Binlerce cevâmi´ yıkılıp hâke serildi!

Küfrün o alçak elleri ayetlerini sildi:

Binlerce cami yıkılıp toprağa serildi!

Signs ofa bad word she wiped her handson a low
Thousands of the mosque fell down and buried!
örnek osmanlıca مقدمة

Kalmışsa eğer bir iki ma´bed, o da mürted:

Göğsündeki haç, küfrüne fetvâ-yı müeyyed!

Kalmışsa eğer bir iki mabet, o da din değiştirdi:

Göğsündeki haç, küfrünün sağlam delili!

Has been a two, if the temple, and he changed religion:
Cross on his chest,solid evidence of a bad word Widowed women remained,
örnek osmanlıca مقدمة

Dul kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar,

Bir giryede bin âilenin mâtemi çağlar!

Dul kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar,

Bir göz yaşında bin ailenin matemi çağlar!

left fatherless children, Lament of the family through the ages in a thousand years old!
örnek osmanlıca مقدمة

En kanlı şenâ´atle kovulmuş vatanından,

Milyonla hayâtın yüreğinden gidiyor kan!

En kanlı vahşilikle kovulmuş vatanından,

Milyonlarca hayatın yüreğinden gidiyor kan!

Most were expelled from the bloody brutality homeland,
Millions of blood goes to heart of life!
örnek osmanlıca مقدمة

İslâm´ı elinden tutacak kaldıracak yok...

Nâ-hak yere feryâd ediyor. Âcize hak yok!

İslâm'ı elinden tutacak, kaldıracak yok...

Boş yere feryat ediyor: Güçsüze hak yok!

To hold the hands of Islam, do not remove ...
Is far cry in vain: the weak do not deserve!
örnek osmanlıca مقدمة

Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhî?

Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i İlâhî!

Yetmez mi başımıza gelen bunca felaket?

Ağzım kurusun... Yok musun ey İlâhî Adalet!

From all this disaster on our heads is not enough?
My mouth is dry … Divine Justice, No Deal!
örnek osmanlıca مقدمة
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.