FANDOM


Disambig Bakınız: Toros Üniversitesi

Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kendi konusunda iyi yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, mesleğinin gerektirdiği temel bilgiler ve kendi alanının bilgilerine hakim, problemlere yalnız kendi dalı açısından değil, geniş bir açıdan bakan, takım çalışmasına yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, meslek etiğine bağlı, dünya vatandaşı mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Yabancı Diller Yüksekokulu programları hazırlık sınıfı hariç dört yıllık programlar olup bu programlardan mezun olanlar lisans diploması alırlar.

Toros Üniversitesi’nde yabancı diller eğitimi aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak ve uygulamaya dönük olarak yapılır, öğrenci uygulamalı olarak öğrenir.

Yabancı diller programlarının önemli bir bileşeni deneyimsel (experiential) öğrenmedir. Deneyimsel öğrenme öğrencinin çalışma yaşamının içine girerek öğrenmesidir. Deneyimsel öğrenme endüstri stajı, co-op (bir çeşit uzun süreli staj), endüstri ile proje yapma gibi biçimlerde yapılır.

Yabancı diller ders programları temel dersler, ortak dersler, kendi alanının dersleri, sosyal bilimler dersleri, bilgisayar ve iletişim becerilerine yönelik dersler ve serbest derslerden oluşur.

Ders programları esnektir; derslerin bazıları zorunlu bazıları seçimlidir. Seçimli dersler yoluyla öğrenci kendisini kendi ilgi alanında geliştirebilir.

Öğrenciler çift anadal veya yandal yapabilirler. Çift anadal öğrencileri iki programın koşullarını sağlayarak iki diploma alırlar. Yandal öğrencileri kendi programlarının koşullarını sağlayarak diplomalarını alırken bunun yanında ikinci bir dalda belirli dersleri alarak bu daldan sertifika alırlar.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Arapça Mütercim-Tercümanlık, Rusça Mütercim-Tercümanlık, Çince Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, Almanca Mütercim-Tercümanlık, İspanyolca Mütercim-Tercümanlık, Japonca Mütercim-Tercümanlık, Batı Dilleri ve Kültürü programlarının yer alması öngörülmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık programını yürütür. Toros Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. Toros Üniversitesi programlarına yerleştirilen öğrenci İngilizce düzeyi yeterli değilse önce İngilizce Hazırlık programına alınır. İngilizce hazırlık programı bir yıllık bir programdır.

Yukarıdaki programlar belirli bir süreye yayılarak açılacaktır. 2010-2011 akademik yılında yalnız İngilizce Hazırlık programı açılacak olup diğer programlar açılması öngörülmemektedir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.