FANDOM


YAHUDİ Hz. Yakub'un (A.S.) oğullarından Yehuda'ya mensub olan. Benî İsrail. Musevî. (Bak: İsrail)Yahudilerin vaziyetlerine ve seciyelerine işaret eden âyetler şunlardır: 2: 60-66 arası. 5: 62-64 arası ve 17: 4.(Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa'y ü ameli, sermaye ile mübareze ettirip, fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzâaf riba yapıp bankaları te'sise sebebiyet veren ve hile ve hud'a ile cem-i mal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilâle parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. S.)

Edit

Lupa Özel ad Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Hz. Musa'nın dinine (Musevilik) bağlı olan kimse.
[2] İbrani soyundan geldiğine inanılan, geleneksel olarak Musevilik dinine bağlı halkın mensubu.

Balance icon Eş Anlamlılar

Çıfıt, Musevi, semitik
Şablon:Alt Kavramlar
[2] Aşkenaz, Sefarad
<p style="margin-bottom: -0.5em;" title="Önemli sözcük birliktelikleri">Blue &amp; gray people Sözcük Birliktelikleri
Yahudi Almancası, Yahudi Arapçası, Yahudi baklası, Yahudi ebegümeci, Yahudi pazarlığı, Yahudi takvimi, Yahudi tapınağı, Yahudi tavlası

Lupa Sıfat Edit

[1] Yahudiliğe ait, Yahudilik ile alakalı

Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola apps bookcase Köken yehôdî

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili deyimleşmiş sözler">Crystal Clear app Login Manager Deyimler

sarı Yahudi
yahudi pazarlığı

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

en:Yahudi fr:Yahudi hu:Yahudi

ms:Yahudi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.