Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Yahya Galip Kargı, Türk siyasetçi.

İstanbul Hükümet,'nin emirleri doğrultusunda olmak üzere Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklatarak, Milli Mücadele'yi daha başlangıcında engel­lemeye çalışan Ankara Valisi Muhittin Paşa'nın tutuklanmasından sonra; Defterdar iken Ankara Valiliğine seçilmiştir. Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti'nin 27 Aralık 1919'da An­kara'da karşılanması sırasında da Ankara valisi olarak aktif görev almıştır.

TBMM'nde 23 Nisan 1920 tarihinden 4 Mayıs 1931 tarihine kadar üç dö­nem Kırşehir milletvekili olarak bulunmuştur.