Y.Tat.jpg

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr.png
'den Yakup Tat ile ilgili bir şeyler var

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
 • 1994 yılında Erzincan Kaymakam Adayı olarak göreve başladı,
 • 1995 yılında 8 ay süreyle İngiltere’de dil kursuna katıldı. Erfelek, Tutak, Gürün, Babadağ, Devrek ve Muratlı İlçelerinde Kaymakamlık, Çankırı’da Vali Yardımcılığı görevinde bulundu.
 • 1997 yılında Eşi Sibel hanımla evlenen Yakup TAT üç çocuk babasıdır. İngilizce ve az miktarda Arapça bilmektedir.
 • 05.09.2014 tarihinden beri Manisa Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

1- Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı iş ve işlemlerden

 • a) Avrupa Birliği Projeleri ile AB ile ilgili İş ve İşlemler

2- Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;

 • a) Zafer Kalkınma Ajansı ile ilgili iş ve işlemler
 • b) Manisa Yatırım Destek Ofisi ile ilgili iş ve işlemler

3- Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;

 • a) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • b) Manisa Yazma Eser Kütüphanesi İl Müdürlüğü

4- Başbakan Yardımcısına (Sn. Bülent ARINÇ) bağlı Kurumlardan;

 • a) Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler,
 • b) Anadolu Ajansı ve TRT ile ilgili iş ve işlemler

5- İçişleri Bakanlığına bağlı Kuruluşlardan;

 • a) Özel Kalem Müdürlüğü
 • b) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • c) Protokol Şube Müdürlüğü
 • d) İl Yazı İşleri Müdürlüğü
 • e) Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü
 • f) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • g) İl Dernekler Müdürlüğü
 • h) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
 • ı) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
 • i) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

6- Özel proje, Mesir Şenlikleri ile ilgili iş ve işlemler

7- Tören ve Protokol işleri

8- Valilik Seçim İş ve İşlemleri

9- Sivil Toplum Kuruluşları

10- Valinin vereceği diğer görevler

11- Şehzadeler İlçesi

Yerine Vali Yardımcısı Mehmet Yüce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.