FANDOM


Yalçın Tura Türk bestecisi, müzikolog ve teorisyeni. Hem çok sesli hem de tek sesli müzik alanında yapıtlar vermiştir. Türk müziği alanındaki müzikoloji çalışmalarıyla tanınmıştır. Türk Ses sistemini incelemiş, geleneksel Türk müziği makamlarından yararlanarak mikrotonal bir sitem kurmaya çalışmıştır.

YAŞAMI

1934 yılında İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta keman ve piyano dersleri aldı. Galatasaray Lisesi’nde okudu. Lise yıllarında Seyfettin Asal ile keman, daha sonra Demirhan Altuğ ve Cemal Reşit Rey ile teori ve armoni çalıştı. 1954’te liseyi bitirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne girerek felsefe öğrenimini 1960 yılında tamamladı. Bir yandan da müzik öğrenimini sürdürdü.

1955 yılından başlayarak profesyonel besteci olarak film ve sahne müzikleri yazdı. Aşk-Memnu dizisinin müziği Yılanların Öcü, Kırık Hayatlar, Keşanlı Ali Destanı gibi film ve oyunların müzikleri en çok tanınan yapıtlarıdır.

1976’da İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı Devlet Türk Müziği Konservatuarında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve 1988 yılında müzikoloji bölümü başkanı oldu. 1997-2001 yılları arasında konservatuarın başkanlığını yürüttü. 2001 yılında emekli olmuştur.

1976 yılında Dimitri Kantemiroğlu'nun Kantemiroğlu Edvarı olarak bilinen Kitab-ı İlmi'l-Musıki alâ Vechi'l-Hurufat adlı çalışmasını bugünkü Türkçeye çevirerek aslıyla birlikte Batı notasıyla yayımlamaya giriştiyse de, tamamlayamadı. Çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunduğu bildirilerle bazı dergilerdeki yazılarını Türk Musıkisinin Mes'eleleri (1988) adlı kitabında bir araya getirdi.

Ürettiği müziğin amaçlarını şöyle özetlemiştir: “Kişisel bir ezgi çizgisi ve onun yapısının gerektirdiği rafine bir armoni; ele alınan materyalin çeşitli yönlerinin işlendiği karmaşık bir kontrpuan; canlı ritmik yapı ve renkli orkestrasyon”

Yalçın Tura, SACEM (Ulusal Müzik Eserleri Meslek Birliği)'in İcra Komitesi üyeliğini; MESAM(Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği)'ın bilim kurulu başkanlığını yapmış, ayrıca; TRT'de çeşitli zamanlarda jüri ve danışma kurulu üyeliği, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Komitesi'nde de Türk Müziği başkanlığı yapmıştır.

Oğlu Hasan Tura da kemancı besteci olarak müzik alanında çalışmaktadır.

ÖDÜLLERİ Gazeteciler Sinema Armağanı, 1958, (Zümrüt Filminin müziği ile) 1970 – 1971 TRT Müzik Ödülleri’nden 13 ödül. SACEM’in “Genç Senfonicileri Özendirme Ödülü”, 1980 (Enginlerden….yücelerden) Altın Portakal Film Müziği, 1983 (Bir Yudum Sevgi) Türk Milli Kültür Vakfı TV Armağanı, 1984 (Küçük Ağa televizyon müziği) Altın Portakal “En İyi Film Müziği”, 1997 (Sen de Gitme…) "20.Uluslararası Film Festivali "Onur Ödülü, 2001 (Türk Sinemasına yaptığı hizmetler için)

Başlıca Yapıtları

Bale

Yaratılış, 1987-88 Şan ve Orkestra

Üç Şiir-Oflazoğlu'nun Şiirleri (mezzo-soprano, karma koro, orkestra) Şeyh Galip'e Saygı (soprano, tenor, solo, koro ve orkestra için kantat), 1972-75 Niyaz Mısr'nin İlahileri (Koro, solistler ve orkestra için kantat), 1978 Dies Irae (Karma Koro, org ve orkestra), 1997 Orkestra

Dans Suiti, 1956 Orkestra Suiti, 1958 Adagio, (Yaylı çalgılar), 1960 Birinci Senfoni, 1966 4.Senfoni (T.C.Kültür Bakanlığı tarafından ısmarlanmıştır) Enginlerden Yücelerden (Yaylı Çalgılar), 1976 Üçüncü Suit, 1976 Şah Murat Suiti, 1981 Oda Senfonisi, 1992 Toccata, 1996 Solo Çalgı ve Orkestra

Viyolonsel Konçertosu, 1956 Oyun Havaları, 1959-1972-1993 Keman Konçertosu, 1965-1972-1993 Viyola Konçertosu, 1997 Oda Müziği

Süit (İngiliz kornosu ve viyola), 1951 Surname (flüt, alto obua, keman, viyolonsel, vurmalı çalgılar), 1959 Caz Süiti, 1962 Burletta, 1963 Yaylı Çalgılar Kuarteti, 1968 Hüseyni Saz Semaisi (ney, klasik kemençe, tambur), 1972 Tulum Havası (üç obua), 1972 Keman ve Piyano için Balad, 1972 Duo (Arkadaşlık kitabı, iki farklı çalgı), 1977 Üç Vals (keman ve piyano), 1991 Concertino (Kemançe ve beş barok çalgı) Şan ve Piyano

Vatanım (ses ve piyano için beş parça) Solo Çalgı

Beş Kısa Parça (piyano), 1952 Süit (ud) Sonat (piyano), 1959 Dalgaların Oyunu (kanun veya arp), 1977 Sonat (keman ve piyano için), 1998 Sonat (viyola ve piyano), 2000 Koro

Koro Parçaları, 1967 Çocuklar ve Gençler için Müzik, 1967-69 Yeniden Eski Mahabbetleri Tecdid İdelüm (Nedim'in Şiirleri Üzerine Üç Parça; karma, eşliksiz koro), 1976 Film Müziği

Namus Düşmanı, 1956 Zümrüt, 1956 Binnaz, 1959 Kalpaklılar, 1959 Sensiz Yıllar, 1960 Dolandırıcılar Şahı, 1960 İstanbul'da Aşk Başkadır, 1960 Otobüs Yolcuları, 1961 Allah Cezanı Versin Osman Bey, 1961 Sessiz Harp, 1961 Kızıl Vazo, 1962 Yılanların Öcü, 1962 Taş Bebek, 1962 İki Çalgıcının Seyehati, 1962 İkimize Bir Dünya, 1962 Cengiz Han'ın Hazineleri, 1962 Seni Kaybedersem, 1963 Beş Kardeştiler, 1963 Battı Balık, 1963 Keşanlı Ali Destanı, 1964 Umutsuzlar, 1971 Mahpus, 1971 Cemo, 1972 Toprak Ana, 1972 Dönüş, 1972 Sokaklarda Bir Kız, 1972 Asiye Nasıl Kurtulur?, 1972 Utanç, 1972 Kızgın Toprak, 1973 Azap, 1973 Bırakın Yaşayalım, 1973 Kuma, 1974 Ağrı Dağı Efsanesi, 1975 Oğul, 1975 Açlık, 1975 Bir Yudum Sevgi, 1985 Dağınık Yatak, 1985 Sen de Gitme, 1996 Sahne Müziği

Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner'in oyunu), 1964 Eşegin Gölgesi (Haldun Taner'in oyunu), 1965 Nafile Dünya (Oktay Arayıcı'nın oyunu), 1971 Saya Gezme (çocuk operası), 1982 Sevmek Nedir? (Melodram), 1993-94 TV Film Müziği

Seyahatname, 1974 Aşk-ı Memnu, 1975 Denizin Kanı, 1980 Dördüncü Murat, 1981 Saya Gezmek, 1982 Tohum ve Toprak, 1983 Küçük Ağa, 1984 Aliş ile Zeynep, 1985 Hasan ile Şirin, 1985 Kırık Hayatlar, 1985 Kuruluş, 1987-89 Sen de Gitme, 1996 Geleneksel Türk Müziği

Hüseyni Peşrevi (Düyek) Mahur Peşrevi (Evsat) Mahur Saz Semaisi Irak Saz Semaisi

</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.