FANDOM


Yanarım


Giderim aklım başımdan şaşımban Yanarım aşkın od’una düşeben.


Od bıraktım canıma dün gün yanar,

Yanarım yalap yalap tutuşuban


Aşktan ne var eğer sındım ise,

Aşktan ile kim sınmadı oğraşıban.


Âşık olgıl maşukun didarına,

Maşuk olgıl aşk ile sarmaşa ben.


Yunus canın aşka ver şükraneye,

Kimseler bulmaz yarın isteşi ben.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.