FANDOM


Yane Yane


Hoştur eğer yürür isem aşk oduna yane yane,

Pes yanmadan nice olam, çün aşk odu düştü cane.


Bu işler tamam olacak, halvet olur maşuk ile,

Maşuk yüzün gören kişi gerek yana tükene.


Her nesne olacağız, od olmayınca pişmez ol,

Benim dirliğim çiğ idi, aşk odu oldu bahane.


Benim dost ile pazarım yaradılalıdan değil,

Sever idik maşukayı henüz gelmeden cihana.


Aşk maşuku Taptuk'durur, Yunus kuldur o kapıda,

Gedâlarına lütfetmek hem kaidedir sultana.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.