FANDOM


Başkanı Edit

İlde Valinin, ilçede Kaymakamın başkanlığında toplanır.

Üyeleri Edit

İl Yangın Koordinasyon Kurulunun Görevleri Edit

  • Valinin Başkanlığında,
  • Valilikçe kurula alınmasına lüzum görülen resmi ve özel kuruluşların amir, sahip veya yöneticilerinden oluşur.

İlçe Yangın Koordinasyon Kurulunun Görevleri Edit

  • Kaymakamın başkanlığında,
  • Garnizon Komutanı veya temsilcisi,
  • Belediye Başkanı,
  • Sivil Savunma Mütehassısı yoksa Sivil Savunma Memuru veya Tahrirat Katibi,
  • İlçe Jandarma Komutanı,
  • Liman Başkanı,
  • Kaymakamlıkça kurula alınmasına lüzum görülen resmi veya özel kuruluşların amir, sahip veya yöneticilerinden oluşur.

Görevleri Edit

a) İl veya ilçeler için, görevlendireceği kişi veya komisyonlarca hazırlanan yangın önleme, söndürme ve kurtarma planını onaylamak.

b) Tespit edeceği resmi ve özel kuruluşlara, il veya ilçe planlarına uygun olarak yangın önleme, söndürme ve kurtarma planları hazırlatmak, onamak.

c) İtfaiye örgütü veya servisi bulunan resmi ve özel kuruluşların karşılıklı yardım ve işbirliklerini tespit etmek,

ç) İtfaiye örgütlerinde görevli personelin yetişmesi ve eğitimi için gerekli olanakları sağlamak,

d) Yangın söndürme malzeme, teçhizatı, araç ve gereçlerinin Sivil Savunma İdaresi Başkanlığınca tespit edilen standartlara uygunluğunu sağlamak.

e) Resmi ve özel kuruluşlara yangın söndürme ve kurtarma ile ilgili ayrı ayrı veya birlikte tatbikatlar yaptırmak.

f) Vali ve kaymakamlarca, kurulda görüşülmesi istenilen konuları karara bağlamak.


Mevzuat Edit

  • [[Karada çıkabilecek yangınlarla, deniz, liman veya kıyıda çıkıp karaya ulaşabilecek ve yayılabilecek veya karada çıkıp kıyı, liman ve denize ulaşabilecek yangınlara karşı alınabilecek önleme, söndürme, ve kurtarma tedbirleri hakkında yönetmelik]]in özellikle 4 ve 5. maddelerinde bu konu hakkında hükümler yer almaktadır.


4. ve 5. Madde Edit

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra İçişleri Bakanlığınca lüzum görülen sahil il ve ilçelerinde "Yangın Koordinasyon Kurulu" kurulur.

Kurul:

İl'de:

Valinin Başkanlığında,

Garnizon Komutanı veya temsilcisi,

Belediye Başkanı,

İl Savunma Sekreteri,

Emniyet Müdürü,

İl Jandarma Alay Komutanı,

İl Sivil Savunma Müdürü,

Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürü,

Liman Başkanı,

Valilikçe kurula alınmasına lüzum görülen resmi ve özel kuruluşların amir, sahip veya yöneticilerinden.

İlçede:

Kaymakamın başkanlığında,

Garnizon Komutanı veya temsilcisi,

Belediye Başkanı,

Sivil Savunma Mütehassısı yoksa Sivil Savunma Memuru veya Tahrirat Katibi,

Emniyet Amiri veya Komiseri,

İlçe Jandarma Komutanı,

Liman Başkanı,

Kaymakamlıkça kurula alınmasına lüzum görülen resmi veya özel kuruluşların amir, sahip veya yöneticilerinden. Kurulur.

Kurulun sekreterlik işleri sivil savunma örgütünce yürütülür.

Madde 5 - Yangın Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İl veya ilçeler için, görevlendireceği kişi veya komisyonlarca hazırlanan yangın önleme, söndürme ve kurtarma planını onaylamak.

b) Tespit edeceği resmi ve özel kuruluşlara, il veya ilçe planlarına uygun olarak yangın önleme, söndürme ve kurtarma planları hazırlatmak, onamak.

c) İtfaiye örgütü veya servisi bulunan resmi ve özel kuruluşların karşılıklı yardım ve işbirliklerini tespit etmek,

ç) İtfaiye örgütlerinde görevli personelin yetişmesi ve eğitimi için gerekli olanakları sağlamak,

d) Yangın söndürme malzeme, teçhizatı, araç ve gereçlerinin Sivil Savunma İdaresi Başkanlığınca tespit edilen standartlara uygunluğunu sağlamak.

e) Resmi ve özel kuruluşlara yangın söndürme ve kurtarma ile ilgili ayrı ayrı veya birlikte tatbikatlar yaptırmak.

f) Vali ve kaymakamlarca, kurulda görüşülmesi istenilen konuları karara bağlamak.Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.