Fark seçimi: Karşılaştırmayı istediğiniz 2 sürümün önündeki daireleri işaretleyip, "Seçilen sürümleri karşılaştır" düğmesine basın.
Tanımlar: (gün) = son revizyon ile arasındaki fark, (son) = bir önceki revizyon ile arasındaki fark, k = küçük değişiklik.

  • günson 12.44, 30 Haziran 2010Eculum Message Wall katkılar 222 bayt +222 Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{Bakınız|Yardım|Muavenet|Yardım Toplama Kampanyası|Yardım Toplama Kanunu|2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu|Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetm…'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.