FANDOM


Yardım kararı mütevelli heyeti tarafından alınır. Haftada bir yapılan toplantıda müracaatçıların dosyaları görüşülerek yardıma ihtiyacı olup olmadığına, yardıma ihtiyacı varsa ne kadar yardım yapılması gerektiğine heyet karar verir.

Mütevelli heyeti Kaymakam başkanlığında, Mal Müdürü, Sağlık Gurup Başkanı, Milli Eğitim Müdürü,Müftü, Tarım Müdürü, Köy Muhtarı, Mahalle Muhtarı ve 2 sivil üyeden oluşur.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.