FANDOM


Yargıtay kararına da geçmiş bir suçtur:

  • t.c.yargitay
  • 8. ceza dairesi
  • e. 2003/6702
  • k. 2004/5969
  • t. 29.6.2004 dava : halkı sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık mustafa şen'in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (erzurum) devlet güvenlik mahkemesinden verilen 6.2.2003 gün ve 62 esas, 24 karar sayılı hükmün süresi içinde yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı c.başsavcılığından tebliğname ile 27.5.2003 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
  • karar :

dosyaya yansıyan delillere ve delillerle uyumlu bulunan mahkemenin kabulüne göre,

tekman ilçe sağlık ocağında doktor olarak görevli olan sanığın ayrımcılık yaparak kürt kimlikli hastalara aşağılayıcı konuşmalar yaptığı,

12.5.1999 günü güvenlik kuvvetleriyle bölücü teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik gücü mensuplarıyla ölü ele geçirilen teröristlerin cesetleri sağlık ocağına getirilirken, ruhsatlı tabancasını ocağın önünde toplanmış olan topluluğa doğrultarak

"pis kürtler, sizin hepinizi öldürmek gerek, şerefsiz kürtler, hepiniz öldürülmeye layıksınız"

gibi sözlerle halkın bir bölümünü diğerine karşı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği; nefret ya-yan, çatışmaya kışkırtan ve şiddet kullanmaya davet eden bu ifadelerin duyarlı du-rumda bulunan bir topluluk önünde sarfedilmiş olması sebebiyle kamu düzeni için so-mut bir tehlike oluşturması karşısında, tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiş-tir.

  • sonuç : yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (onanmasina), 29.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.