FANDOM


Yavıkıla Kendözünü


Bencileyin gören kişi ben sevdiğimin yüzünü

Deli ola dağa düşe yavıkıla kendözünü.


Ben nicesi diyebilem cemâli tertibin onun

Kim can dudağıdır tadamonun kılıcı tuzunu.


Her nereye varır ise ol şirin hulu dilberim

Yetmiş iki millete ol geçirir türlü nazını.


Kişi neyi sever ise dilinde sözü ol olur

Keksiz söyleyesim gelir daima onun sözünü


Kişi kendi keki ile dosta lâyık olmaz imiş

Mahabbat burcunda ol kor âşık (lar)ın yıldızım.


Dertsizlere benim sözüm benzer kaya yankısına

Haldaşı bilir kişinin gönlünde râzını.


Bu Yunus'un gördüğünü eğer Zühre göre idi

Çengini elden bırakıp unuta idi sazı.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.