FANDOM


Bakınız

Şablon:Eğitim projeleri


Eğitim projeleri - Proje - Eğitim
Yazarlık Yazılımı Projesi
Yenişehir'de Yazarlık Yazılımı Projesi
Mersin'deYazarlık Yazılımı Projesi
Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

111

Yazarlık Yazılımı Projesi Nedir?Edit

Bakanlığımız, bilişim teknolojisi araçlarının eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik olarak pek çok program ve proje geliştirerek uygulamaya koymaktadır. Bu kapsamda, uygulamaya alınan programlardan biri de öğretmenlere yönelik "Yazarlık Yazılımlarıyla Eğitim Materyali Üretimi" programıdır.

program, yazarlık yazılımlarının sınıf içi uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla öğretmenlere gereken becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Satınalınması ve bedeliEdit

Bu kapsamda 81 ilde bulunan Bakanlığımıza bağlı 700 ilköğretim okulunda kullanılmak üzere, yazarlık yazılımlarına ait okul lisansları satın alınarak dağıtılmıştır.

Mersin uygulamasıEdit

Mersin'de il çapında okullardan 20 tanesi pilot okullar içerisinde 2008 yılında yapılan ilk uygulamaya dahil edilmiştir.

Yenişehir uygulamasıEdit

yenişehir'dede Çankaya İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Hüseyin Taylan, Metin Günaydın ve ilçemiz Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni Esra Güvenin proje kapsamında hazırladığı materyal Mersin İlinde Örnek Proje olarak seçilmiştir ve aynı zamanda halen Yazarlık Yazılımının resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.

Dış linklerEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.