FANDOM


Yeşil Türbe Yıldırım Bayezit'in oğlu Sultan Mehmet Çelebi tarafından 1421 yılında yapılmıştır. Mimarı ise Hacı İvaz Paşa'dır. Mimarisinde cami türünden mavi bir taşla bezenmiştir. Dikdörtgen bir penceresinin üstünde kubbesinde Arapça yazılardan da ibarettir. Caminin girişinde ise merdivenler bulunmaktadır. Türbenin iç kısmında ise 5 tane tabut bulunmaktadır. Fayansları arı kovanları şeklinde olup aynı zamanda tabutların yan yüzleri mihrabı göstermektedir. Türbenin yerden yüksekliği ise 3 metredir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.