Yeni Wiki

"" sayfasını değiştirmektesiniz

Yedinci kuşatma

1
  • Bu değişiklik geri alınabilir. Lütfen aşağıdaki karşılaştırmayı kontrol edin, gerçekten bu değişikliği yapmak istediğinizden emin olun ve sayfayı kaydederek bir önceki değişikl…
Güncel sürüm Sizin metniniz
1. satır: 1. satır:
{{EÇSindex}}
+
{{Template:EÇSindex}}
+
Allah'ın sevgilisinin hicretinin yüz altmış senesinde Ha­kem oğlu Mervan, yüz elli bin Müslüman askeri ile ve bin parça gemi ile îslâmbol'u muhasara edip altı ayda bilek kuv­veti ile Herakl oğlu (Sendore) adlı (42) kralın elinden sulh ile fethedip, evvelce müdafaada kalan ümmet-i Muhammedi takviye için (Ceb Ali = Cibatf) kapısından içeride üç mahalle ve bir cami yapıp, bir kaadı koyup, her sene [[küffar]] yüz bin [[Takyanos]] (43) altını vermeği taahhüt edip, Hakem oğlu Mer­van Şam'a avdet etti.
Mervan'ın yaptığı sulhtan yetmiş dört sene geçip, Pey­gamberimizin hicretinin yüz otuz dokuzunda (Milâdî 756) Ab-
 
 
[[Kategori:EÇS/1]]
 
[[Kategori:EÇS/1]]
  Loading editor