(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{Template:EÇSindex}} Allah'ın sevgilisinin hicretinin yüz altmış senesinde Ha­kem oğlu Mervan, yüz elli bin Müslüman askeri ile ve bin parça gemi ile îsl...')
 
 
1. satır: 1. satır:
{{Template:EÇSindex}}
+
{{EÇSindex}}
  +
Allah'ın sevgilisinin hicretinin yüz altmış senesinde Ha­kem oğlu Mervan, yüz elli bin Müslüman askeri ile ve bin parça gemi ile îslâmbol'u muhasara edip altı ayda bilek kuv­veti ile Herakl oğlu (Sendore) adlı (42) kralın elinden sulh ile fethedip, evvelce müdafaada kalan ümmet-i Muhammedi takviye için (Ceb Ali = Cibatf) kapısından içeride üç mahalle ve bir cami yapıp, bir kaadı koyup, her sene [[küffar]] yüz bin [[Takyanos]] (43) altını vermeği taahhüt edip, Hakem oğlu Mer­van Şam'a avdet etti.
 
  +
Mervan'ın yaptığı sulhtan yetmiş dört sene geçip, Pey­gamberimizin hicretinin yüz otuz dokuzunda (Milâdî 756) Ab-
 
[[Kategori:EÇS/1]]
 
[[Kategori:EÇS/1]]

13.01, 10 Ağustos 2011 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

D Portal:EÇS .Şablon:EÇSindex :1.Cilt - Şablon:EÇSindex1 - 2.Cilt- Şablon:EÇSindex2 3.Cilt Şablon:EÇSindex3 - 4.Cilt :Şablon:EÇSindex4

Mervan'ın yaptığı sulhtan yetmiş dört sene geçip, Pey­gamberimizin hicretinin yüz otuz dokuzunda (Milâdî 756) Ab-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.