D Portal:EÇS .Şablon:EÇSindex :1.Cilt - Şablon:EÇSindex1 - 2.Cilt- Şablon:EÇSindex2 3.Cilt Şablon:EÇSindex3 - 4.Cilt :Şablon:EÇSindex4

Allah'ın sevgilisinin hicretinin yüz altmış senesinde Ha­kem oğlu Mervan, yüz elli bin Müslüman askeri ile ve bin parça gemi ile îslâmbol'u muhasara edip altı ayda bilek kuv­veti ile Herakl oğlu (Sendore) adlı (42) kralın elinden sulh ile fethedip, evvelce müdafaada kalan ümmet-i Muhammedi takviye için (Ceb Ali = Cibatf) kapısından içeride üç mahalle ve bir cami yapıp, bir kaadı koyup, her sene küffar yüz bin Takyanos (43) altını vermeği taahhüt edip, Hakem oğlu Mer­van Şam'a avdet etti.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.