FANDOM


Yemen illerinde ben üç can gördüm
Ya Ali sen gözle senden isterim
Ak donumu kırmızıya bandırdım
Ya Ali sen gözle senden isterim
Zeynel Dedem özüm ayrılmaz dardan
Yetiş ey Murtaza ey Şah-ı Merdan
Ayrılmışam tazece bir didardan
Ya Ali sen gözle senden isterim
Bu gece ay ile ülker görüşür
Eşinden ayrılan nice buluşur
Mihnetini çektim lütfun erişir
Ya Ali sen gözle senden isterim
Yine sızlar yaralarımın başı
Seyl-i revan oldu gözümün yaşı
Bu yola giden ol mü'minler eşi
Ya Ali sen gözle senden isterim
Bu yolda gidene hakir dediler
Her nerde çağırsam hazır dediler
Yardımcımız olsun Üçler Yediler
Ya Ali sen gözle senden isterim
Pir Sultan Abdal'ım düşmüşem gama
Kimi Ruma gider kimi Aceme
İmamım Haydarım sen susuz koma
Ya Ali sen gözle senden isterim
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.