FANDOM


Yemişçi İhtiyar
Yemişçi Qoca


Ömrünün zahmetle geçen yılları olmalıdır,

İhtiyarın temiz alnına ümitsizlik kırışıklarını çizen.

Ömrünün əziyyətlə keçən illəri olmalıdır,

Qocanın təmiz alnına ümidsizlik kırışıklarını çəkən.

Elinde tartısı, omuzunda seyyar mülkü;

Yürür...Önünde mezar, arkasında bin matem!

Əlində Müzakirə, çiynində səyyar hökmü;

Yürür ... Qarşısında məzar, arxasında min matəm!

Zaman olur ki, uzaklarda bir parlak serap

Görünüşüyle gözünden geçer vatan hayâli;

Zaman olar ki, uzaqlarda bir parlaq ilğım

Görünüşüylə gözündən keçər vətən xəyali;

Bu takat kırıcı yaşayış elverseydi hayale,

Ümit belki can verirdi sönük bakışlarına.

Bu taqət incidici yaşayış elverseydi xəyala,

Ümid bəlkə can verirdi sönük baxışlarına.

Çeker şu yükü hayatınca hep hayatı için;

Bilinse âh şu hayat yükünü çekmek için?

Çəkər bu yükü hayatınca həmişə həyatı üçün;

Bilinsə ah bu həyat yükünü çəkmək üçün?Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.