Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.768
pages
Bebek Yahud Hakk-ı Karar Safahat Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
İ'tiraf
Disambig.svg Bakınız: Yemişçi İhtiyar Şiiri / Tekli tablo, Yemişçi İhtiyar/ İkili tablo güncel türkçe, Yemişçi İhtiyar Şiiri ingilizce, Yemişçi İhtiyar Şiiri / İkiliİngilizce tercüme, Yemişçi İhtiyar Şiiri / Üçlü tablo İngilizce tercüme, Yemişçi İhtiyar Şiiri / Üçlü tablo İngilizce tercüme ve şerhi, Yemişçi İhtiyar Şiiri / Osmanlıca, Yemişçi İhtiyar Şiiri / Osmanlıca dörtlü tablo, Yemişçi İhtiyar Şiiri / Arapça, Yemişçi İhtiyar Şiiri / Arapça dörtlü tablo, Yemişçi İhtiyar Azerice

Yemişçi İhtiyar - Mehmet Akif Ersoy - Safahat

Yemişçi ihtiyar 2[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
Yemişçi_İhtiyar_-_mehmet_akif_ersoy_-_safahat

Yemişçi İhtiyar - mehmet akif ersoy - safahat

Yemişçi İhtiyar - mehmet akif ersoy - safahat

Sinîn-i ömr-i şedâid-güzîni olmalıdır,

Cebîn-i pâkine pîrin bu çîn-i ye'si veren.

Ömrünün zahmetle geçen yıllan olmalıdır,

İhtiyarın temiz alnına ümitsizlik kırışıklarını çizen.

Elinde tartısı, dûşunda mülk-i seyyârı;

Yürür...Önünde mezar , arkasında bin şîven !

Elinde tartısı, omzunda seyyar mülkü;

Yürür...Önünde mezar, arkasında bin matem!

Zaman olur ki, uzaklarda bir serâb-ı mûzî

Nümâyişiyle, gözünden geçer hayâl-i vatan;


Zaman olur ki, uzaklarda bir parlak serap

Görünüşüyle gözünden geçer vatan hayâli;

Sönük nigâhını bîdâr ederdi belki ümid,

Hayâle olsa müsâid bu meşy-i tâb-efgen

Bu takat kırıcı yaşayış elverseydi hayale,

Ümit belki can verirdi sönük bakışlarına.

Çeker şu bâr-ı hayâtınca hep hayâtı için;
Bilinse âh, şu bâr-ı hayâtı çekme neden?...

Çeker şu yükü hayatınca hep hayatı için;

Bilinse âh şu hayat yükünü çekmek için?

Yemişçi ihtiyar 3[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme

Ömrünün zahmetle geçen yıllan olmalıdır,

İhtiyarın temiz alnına ümitsizlik kırışıklarını çizen.

Your life must be full of tiring years
which draws some wrinkles on the clean forehead of an old man

Elinde tartısı, dûşunda mülk-i seyyârı;

Yürür...Önünde mezar , arkasında bin şîven !

Elinde tartısı, omzunda seyyar mulku;

Yürür...Önünde mezar, arkasında bin matem!

Weight in his hand, portable goods on his shoulders , Walks ... grave in front of him a thousand mourning behind...

Zaman olur ki, uzaklarda bir serâb-ı mûzî

Nümâyişiyle, gözünden geçer hayâl-i vatan;

Zaman olur ki, uzaklarda bir parlak serap

Görünüşüyle gözünden geçer vatan hayâli;

A time comes when homeland image passes in front of his eyes like a glossy mirage away

Sönük nigâhını bîdâr ederdi belki ümid,

Hayâle olsa müsâid bu meşy-i tâb-efgen

Bu takat kırıcı yaşayış elverseydi hayale,

Ümit belki can verirdi sönük bakışlarına.

If it had strength to dream of this life style hammer,

May be hope would give life to his dull stares.

Çeker şu bâr-ı hayâtınca hep hayâtı için;Bilinse âh, şu bâr-ı hayâtı çekme neden?...

Çeker şu yükü hayatınca hep hayatı için;

Bilinse âh şu hayat yükünü çekmek için?

I always carry this burden in his whole life; It isn't known why one should carry this burden of life

Yemişçi ihtiyar 4[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca

Ömrünün zahmetle geçen yılları olmalıdır,

İhtiyarın temiz alnına ümitsizlik kırışıklarını çizen.

Your life must be full of tired years
which draws some wrinkles on the clean forehead of an old man
سنين عمر شداﺌد كزينى اولماليدر


جبين پاكنه پيرك بو چين يأسى ويرن

Elinde tartısı, dûşunda mülk-i seyyârı;

Yürür...Önünde mezar , arkasında bin şîven !

Elinde tartısı, omuzunda seyyar mülkü;

Yürür...Önünde mezar, arkasında bin matem!

style="vertical-align: top" Weight in his hand, portable goods on his shoulders , Walks ...

grave in front of him a thousand mourning behind...

النده طارتيسى ، دوشنده ملك سيارى

يورور.. اوكنده مزار ، آرقه سنده بيك شيون

Zaman olur ki, uzaklarda bir serâb-ı mûzî

Nümâyişiyle, gözünden geçer hayâl-i vatan;

Zaman olur ki, uzaklarda bir parlak serap

Görünüşüyle gözünden geçer vatan hayâli;

style="vertical-align: top" A time comes when homeland image passes in front of his eyes like a glossy mirage away

زمان اولور كه ، اوزاقلرده بر سراب مضى

نمايشيله ، كوزندن كچر خيال وطن

Sönük nigâhını bîdâr ederdi belki ümid,

Hayâle olsa müsâid bu meşy-i tâb-efgen

Bu takat kırıcı yaşayış elverseydi hayale,

Ümit belki can verirdi sönük bakışlarına.

If it had strength to dream of this life style hammer,

May be hope would give life to his dull stares.

سونوك نكاهنى بيدار ايدردى بلكه اميد

خياله اولسه مساعد بو مشى تاب افكن

Çeker şu bâr-ı hayâtınca hep hayâtı için;Bilinse âh, şu bâr-ı hayâtı çekme neden?...
Çeker şu yükü hayatınca hep hayatı için;

Bilinse âh şu hayat yükünü çekmek için?

I always drive to the life of this burden life; It isn't known for carring of life's problems.

چكر شو بارى حياتنجه هپ حياتى ايچون

بيلنسه آه شو بار حياتى چكماه نه دن

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi

Mehmet Akif Ersoy'un Yemişçi İhtiyar Manzumesi

|}

Advertisement