FANDOM


Bakınız

Şablon:Yeni - d {{Yeni}}


Yeni - Yanı

Nev -New
Nevşehir - Newtown
Nevzuhur -Nevgül - Nevruz - Nev'eser - Neva - Neva Makamı - Nev-i beşer - Nevahi - Nevâ
Yeniçeri - Yenişehir

Yenişehir < Yeniçeri

EtimolojisiEdit

[ETü] UyY, UyM, UyB viii yaŋıher ayın ilk on gününe verilen ad [ETü]Kaş 1070 yaŋıyeni olan her şey

1.1.1 Kökeni:EditEdit

<< ATü ● Karş. Moğ yaŋi (haber).

Bakınız

Şablon:Yenilikçilik - d {{Yenilikçilik}}


Yeni - Yenni
Cedid - Cedit
Cedit yeni - Nizam-ı cedit

Yenilikçilik - Yenilim - Yenilimcilik - Yenilimcilik - Yenileşimcilik - Yenicilik
İnovatus - İnnovatus

İnovasyon ana madde - İnnovasyon

İnovasyon haftası http://www.turkiyeinovasyonhaftasi.com
İnnovatus Rekabet Gücü ve Sürdürülebilir Kalkınmada İnovasyon yönetimi Projesi ve "Yetkinlik Etkinlik Sağlar" Projesi
invention ( icat ) < innovation (yenilik veya Yenileşim)
inventor (Mucit)
innovator Yeni fikir yaratıcısı - Yeni metod ve prosedür tanıtıcısı - Değişimci Someone who innovates; a creator of new ideas. 2. one who innovates, one who makes changes, one who introduces new methods or procedures. 3. One who innovates. 4. An innovator is someone who introduces changes and new ideas. He is an innovator in this field. someone who introduces changes and new ideas. 5. those people who develop new ideas. 6. The manufacturer whose name is listed on the application to FDA for approval of a new drug In the case where the original manufacturer does not market the new drug, but licenses another company to exclusively market the product, the marketer is known as the innovator. 7. Those consumers who are the first to adopt a product/service at the beginning of its lifecycle They are usually willing to pay a premium to have the benefit of being the first. 8. someone who helps to open up a new line of research or technology or art. 9. innovationist. 10. novator.
Vikipedi : [1]
Wikipedia [2]
Bilişimsel literatürde innovasyon
İnnovasyon: Para Kazandıran Yenilikçilik
Eski köye yeni adet getirme işine inovasyon veya innovasyon denir.
Yeni türetilen adı yenileşim'dir Aslında İcatçılık - Mucitçilik kavramı latin kökenine daha uyan bir Türkçe olur.
Siteler'
http://inovasyon.com/

Mersin'de innovasyon < br> Mersin'de inovasyon toplantıları
Mersin'de inovasyon aktiviteleri
Mersin'de inovasyon projeleri
Mersin'de inovasyon projeleri
Mersin'de innovasyonda önemli kişiler
Mersin'de innovasyon kurum ve kuruluşları
Mersin'de innovasyon yapan şirketler
Yenişehir - Yeniköy - Yenisey - Yenişar

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Yeni ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Yenişehirbakınız d
{{Yenişehirbakınız}}


Yeni Yenişehir
Newshire new nev shire şar Newyork new york
Yenişehir/Şiirleri
Yenice Giannitsa Yenice Vardar Enidzhe Vardar
Yenişehir (anlam ayırım) - Yenişehir Larissa (Ansiklopedia Brittanica 1911) Bursa namaz vakitleri [3] Yenişehir hava durumu - 5 günlük [[4]] Mersin Yenişehir hava durumu - [5] Yenişehir namaz vakitleri
Yenişehir ilçeleri Yenişehir, Mersin Yenişehir, Bursa Yenişehir, Diyarbakır Yenişehir, Lefkoşa Yenişehir, Nicosia Kaşgar Yenişehir İlçesi Yenişehir, Kaşgar Yenişehir-i Fener Yenişehir-i fenari - Molla Fenari Mora Yenişehiri
Yenişehir semtleri Yenişehir, Ankara Camisiz şehir Yenişehir, Denizli Yenişehir, Erzurum Yenişehir, Lefkoşe Yenişehir, Uşak belde YİBOsu meşhur Yenişehir, Hatay Yenişehir, İzmir Yenişehir, Mardin
Yenişehir mahalleleri Yenişehir, Sivas Yenişehir, Pendik
Yenişehir bucağı Uygur özerk bölgesi يېڭىشەھەر رايونى
Yenişehir vilayeti Yenişehir, Taselya Yenişehir Taselya'da Rumelinin kalbgahıdır Yenişehir, Rumeli İlçenin adı Larissa olarak değiştirilmiştir Yenişehir Vilayeti, Rumeli Yenişehir ilçesi, Rumeli Yenişehir-i Fener -New town
Yenişehir ve Osmanlı ordusu Teselya Ordusu Teselya Ordusu Pulları Osmanlının 50 yıllık pullarının tamamı rumelidendir, bir tanesinde bile Anadolu Afrika Ortadoğu ve Kutsal şehirler (Mekke Medine Kudüs Şam Konya) yoktur.
Yenişehir sevgednamesi bak II. Murad
Larissa (il) Larissa (ilçe) Larissa prefecture Volo or Volos
Larissa Yunanistan'ın eline geçen Türk toprağı Laristan İran Lar
İmlası Yenişehir Yeni Shehr İngilizce yazılımı Yenyshehr Yeni şehir يېڭىشەھەر Arap harfleriyle yzaılımı Енишехир Kril harfleriyle yazılımı
Nev şehir Nev yeni demektir. New şehir New shehr Nevşehir Newşehir
Newtown Yeni şehir demektir Newyork Yenişehir demektir Newcity Yenişehir demektir Yenişehir (anlam ayırım)
Yenişehir gazilerine - Tevfik Fikret Gelenbevî İsmail Efendi Yenişehir'de bir öğle vakti
97px-AnimWIKIPEDIA4
Wikipedia has a page called:

şehir1/şehr- Tefs<1300şehr ~ Fa/OFa şahr شهرvilayet, memleket, kent << EFa χşaθra- krallık, devlet, ülke şah Karş. EYun satrap (İran valisi) < EFa χşaθrapāna- (ülke-bakan). Erm aşχarh աշχարհ Eski Farsçadan alıntıdır; eski dilde memleket, ülke anlamındayken daha sonra dünya anlamını kazanmıştır; 01.01.2011
şehir2 Men1680 ~ Ar şahīr شهير[#şhr sf.] ünlü, belirgin, şöhretli şöhret 01.01.2011
şehir3/şehr- Men1680 ~ Ar şahr شهر[#şhr msd.] 1. belirme, 2. yeni ayın belirmesi, ayın ilk günü, 3. ay (takvim birimi)< Ar şahara شهرbelirdi şöhret

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.