FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Yenişehir ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Yenişehirbakınız d
{{Yenişehirbakınız}}


Yeni Yenişehir
Newshire new nev shire şar Newyork new york
Yenişehir/Şiirleri
Yenice Giannitsa Yenice Vardar Enidzhe Vardar
Yenişehir (anlam ayırım) - Yenişehir Larissa (Ansiklopedia Brittanica 1911) Bursa namaz vakitleri [1] Yenişehir hava durumu - 5 günlük [[2]] Mersin Yenişehir hava durumu - [3] Yenişehir namaz vakitleri
Yenişehir ilçeleri Yenişehir, Mersin Yenişehir, Bursa Yenişehir, Diyarbakır Yenişehir, Lefkoşa Yenişehir, Nicosia Kaşgar Yenişehir İlçesi Yenişehir, Kaşgar Yenişehir-i Fener Yenişehir-i fenari - Molla Fenari Mora Yenişehiri
Yenişehir semtleri Yenişehir, Ankara Camisiz şehir Yenişehir, Denizli Yenişehir, Erzurum Yenişehir, Lefkoşe Yenişehir, Uşak belde YİBOsu meşhur Yenişehir, Hatay Yenişehir, İzmir Yenişehir, Mardin
Yenişehir mahalleleri Yenişehir, Sivas Yenişehir, Pendik
Yenişehir bucağı Uygur özerk bölgesi يېڭىشەھەر رايونى
Yenişehir vilayeti Yenişehir, Taselya Yenişehir Taselya'da Rumelinin kalbgahıdır Yenişehir, Rumeli İlçenin adı Larissa olarak değiştirilmiştir Yenişehir Vilayeti, Rumeli Yenişehir ilçesi, Rumeli Yenişehir-i Fener -New town
Yenişehir ve Osmanlı ordusu Teselya Ordusu Teselya Ordusu Pulları Osmanlının 50 yıllık pullarının tamamı rumelidendir, bir tanesinde bile Anadolu Afrika Ortadoğu ve Kutsal şehirler (Mekke Medine Kudüs Şam Konya) yoktur.
Yenişehir sevgednamesi bak II. Murad
Larissa (il) Larissa (ilçe) Larissa prefecture Volo or Volos
Larissa Yunanistan'ın eline geçen Türk toprağı Laristan İran Lar
İmlası Yenişehir Yeni Shehr İngilizce yazılımı Yenyshehr Yeni şehir يېڭىشەھەر Arap harfleriyle yzaılımı Енишехир Kril harfleriyle yazılımı
Nev şehir Nev yeni demektir. New şehir New shehr Nevşehir Newşehir
Newtown Yeni şehir demektir Newyork Yenişehir demektir Newcity Yenişehir demektir Yenişehir (anlam ayırım)
Yenişehir gazilerine - Tevfik Fikret Gelenbevî İsmail Efendi Yenişehir'de bir öğle vakti
97px-AnimWIKIPEDIA4
Wikipedia has a page called:

şehir1/şehr- Tefs<1300şehr ~ Fa/OFa şahr شهرvilayet, memleket, kent << EFa χşaθra- krallık, devlet, ülke şah Karş. EYun satrap (İran valisi) < EFa χşaθrapāna- (ülke-bakan). Erm aşχarh աշχարհ Eski Farsçadan alıntıdır; eski dilde memleket, ülke anlamındayken daha sonra dünya anlamını kazanmıştır; 01.01.2011
şehir2 Men1680 ~ Ar şahīr شهير[#şhr sf.] ünlü, belirgin, şöhretli şöhret 01.01.2011
şehir3/şehr- Men1680 ~ Ar şahr شهر[#şhr msd.] 1. belirme, 2. yeni ayın belirmesi, ayın ilk günü, 3. ay (takvim birimi)< Ar şahara شهرbelirdi şöhret

Osmanlılar'ın ilk kurduğu şehir, Yenişehir olup, Osman Gazi'nin Zizisimo'da kurduğu ve Osmanlıya 26 yıllık başkentlik yapan Yenişehir kazasıdır.

İkincisi de Rumeli'de Yıldırımhan 'ın fethettiği Yenişehir (Larissa)'dir.

Türkler, yeni yerleştikleri şehirlere, biraz kültürel, biraz da siyasal anlamda, "Yenişehir" adını vermişlerdir.

EtimolojisiEdit

Yenişehir, etimolojik olarak içerisinde iki kelime barındırır; biri yeni, diğeri şehir veya şehr kelimesinin barındırır.

Yenişehir kelimesi, ş-h-r kökünden gelmekte olup "ay" demektir.

Yani Şehir ve Şehirli demek, aslında aylıdemektir. Yani şehirli aylıklı demektir. Yani, aylık alan kişiler demektir. Şehir ise, aylık maaşlı insanların olduğu yer demektir.

Şehir yerine, eski Türkçe'de Şar kullanılır. Şar - Şarlı - Şar dağı gibi. Halk arasında kelamı-ı kibar şehirli yerine Şaarlı derler. (H harfi düşer.) Nereye gidiyorsun dendiğinde şaar'a gidiyorum, derler. Sanki H var yok gibi. ŞAARLI BEBESİ derler.

Yani şehirli, aylıklı insanların yaşadığı yer aslında kamusal anlamda idari bir merkez (Paşalık , il veya ilçe gibi bir yer) olduğundan aynı zamanda memurların olduğu yer demektir.

Şehirli demek, kişilerin durumlarına göre ay hesaplarıı yapan ve yapılanların olduğu yer demektir , Ya da şehirli, ay başı ve ay sonu hesabı yapan, yapmak zorunda kalan kimseler demektir.

NOT: Bu etimolojik izahın fikir hakları Kaymakam Eyüp Sabri Kartal'a ait olup kaynak gösterilerek alıntılanabilmesine izin vermektedir.

KökeniEdit

[ETü] UyY, UyM, UyB viii yaŋıher ayın ilk on gününe verilen ad [ETü] Kaş 1070 yaŋıyeni olan her şey


<< ATü ● Karş. Moğ yaŋi (haber).


Yenişehir kelimesi ve dinsel yönüEdit

Hasan baba

Aynı zamanda şehir, Müslümanların oluşturduğu bir yerleşme yeri anlamındadır. Şehir kelimesi, aslında ay demektir. Ay ise, İslam'ın sembolüdür. Yani, Yenişehir, aslında "Yeni İslam" yani yeni bir ay uygarlığı demektir. Örnek verecek olursak "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" demek, "Hoş geldin Ey Ramazan Ayı", demektir.

Bu tarz şehir kelimesinin kullanımı, Ramazan aylarında sıklıkla yapılır. Kur'anı Kerim'de ise, Şehr-i Ramazan diye geçer 2/185 .

(Bu etimolojik açıklamanın fikir patent hakkı Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal'a ait olup kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.)

New - Nev - Yeni kavramlarıEdit

İngiliz kökenli Amerikalılar da İngiltere dışında kurdukları şehirlere anavatanlarındaki şehirlerin adlarını vermişlerdir, New York gibi. İngiltere'de York adında bir şehir vardır.

NevşehirEdit

Pire fountain hyperian

Türklerde şehir eğer devlet eliyle resmen kurulmuşsa, şehrin adına biraz resmiyet karışsın diye -şehir kelimesin başına ek olarak "Nev" yani yeni (Nevruz gibi ön ek getirilmiş ve Nevşehir yapılmıştır. Bu kullanım da şehrin resmi anlamda bir şehir mi? Yoksa halk tarafından kurulmuş fiili anlamda bir şehir mi olduğunu gösterir. (Bu açıklamanın rüçhan hakkı Kaymakam Eyüp Sabri Kartal'a ait olup kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.)

* Yenişehir Vilayeti  : Edit

Şimdilerde "Hadi ya, Osmanlı İmparatorluğu devrinde Yenişehir vilayeti diye bir vilayet var mıydı?" dediğimiz bir Yenişehir Vilayetimiz vardı. Şimdi Yunanistan'ın olmuştur. - Yeni adı Larissa : Larissa Prefecture WP[4](Tercüme edilecek) < VP[5]

Yenişehir vilayeti ilçe merkezleri :Edit

Yenişehir ilçeleri Edit

Ana madde:Yenişehir ilçeleri

DiğerEdit

Yenişehir, BursaEdit

Yenisehir Town Bursa Turkey

Yenisehir Town Bursa Turkey

Yenisehir Town / Bursa / Turkey Yenişehir is the first capital city of Ottoman Empire with a huge historical heritage. (Yenisehir.com)

 • Yenişehir , Bursa iline bağlı olan ama daha çok Bilecik iline yakın (55km) olan halis Türk şehri.
Eskiden yakınında Zisimo denen bir köy varmış.
Osmancık romanı'nda şöyle geçer:


Yenişehir (vilayet)
Hasan baba sepulchre

1801 ingiliz ressam Edward Dodge yapmış Larissa WP

Edit

"Yukarıda gün eğiminde zisimo derler bir köy vardır. Bursa ile İznik arasına girmiştir.İkisinin arasına girmiştir. İkisinin yolunu tutar. Orda yurd edineyim derim.." zisimo bir kaç ay içinde bir mescid , bir han, iki hamam , çeşmeler ve evlerle büyüdü...adı gayrı Yenişehir olsun."


Yunanlılarca işgalden sonra adı (Bkz:Larissa) olarak değiştirildi.

Yenişehir, Taselya ilçesiEdit

Osmanlı Devletinde tamamına yakını Türklerden oluşan en önemli bir şehir. Bakınız:Volos

Yenişehir, YenişehirEdit

Devlet-i Âliye'de Yenişehir vilayetine bağlı Taselyanın kalbgahı diye tarif edilen Yenişehir ilçesidir.

Yenişehir, MersinEdit

2008 - Mersin Yenişehir Anaokulu Açılış Konusması Kaymakam Eyup Sabri Kartal

2008 - Mersin Yenişehir Anaokulu Açılış Konusması Kaymakam Eyup Sabri Kartal.wmv

2008 - Mersin Yenişehir Anaokulu Açılış Konusması Kaymakam Eyup Sabri Kartal

 • Mersin ili Yenişehir, Mersin ilçesi.
 • AVM leri ile meşhurdur: Forum AVM, Carfoursa , Kipa , Tansaş, Migros .
 • Marinası vardır.
 • Muğdat camii ve
 • Sahili ile meşhurdur.
 • Kuzey Mersin gelişim bölgesinde 0.90 yapılaşma oranıyla en yeşil en iyi ilçesidir
 • 2008 yılında çıkarılan bir kanunla ilçe yapıldı
 • lk kurucu kaymakamı Eyüp Sabri Kartal'dır .
Zafer Çağlayan Mersin Yenişehir KARAHACILI Köyü Değirmençay

Zafer Çağlayan Mersin Yenişehir KARAHACILI Köyü Değirmençay

Zafer Çağlayan Mersin Yenişehir KARAHACILI Köyü Değirmençay

Yenişehir, DiyarbakırEdit

Galeriası ile meşhurdur.
2008 yılında çıkarılan bir kanunla ilçe yapıldı.Kanun linki:

Yenişehir (semt), AnkaraEdit

Ankara Resimleri (2008 Yılı)

Ankara Resimleri (2008 Yılı)

Ankara Resimleri (2008 Yılı)

 • Ankara'da Kızılay'ın içinde kaybolmuş bir semt. (bkz: ismi var cismi yok). Atatürk adını koymuştur. Çünkü Yenişehir Rumelinin kalbgahı idi ve Yunan topraklarında kaldığından Atatürk bu adı koydu. Eskiden ankara, ankara kalesi'nin etrafına ve civarına konuşlanmış birkaç mahalleden oluşan küçük bir şehirdi. gün geldi, şehir büyümeye başladı. bu büyüme bugünkü sıhhiye köprüsü'nden kızılay tarafına doğru başladığı için o bölgeye "yenişehir" adı verildi. daha sonra mahalleler kuruldu, yeni ilçeler, semtler oluştu, her mahalleye yeni isim verildi. şehir ilk kurlmaya başladığında yenişehir denilen mahalleye "kızılay" ismi verildi. ama en eskiden "yenişehir" dendiği için "yenişehir" ismi de tam anlamıyla kaybolmadı.

Yenişehir, Lefkoşe ilçesiEdit

 • Lefkoşa'da da bulunan ilçe.
  18 01 2011 KKTC Lefkoşa Yenişehir Şehitler Câmii Dr

  18 01 2011 KKTC Lefkoşa Yenişehir Şehitler Câmii Dr.Erdoğan Köycüden (1)

  [tel:18 01 2011 18 01 2011] KKTC Lefkoşa Yenişehir Şehitler Câmii Dr.Erdoğan Köycüden (1)

KöylerEdit

Yenişehir, UşakEdit

Yenişehir Yatılı Bölge Okulu, ile meşhur olan Uşak ili Merkez ilçeye bağlı bir köydür.

Yenişehir mahalleleriEdit

Yenişehir mahallesi, SivasEdit

Yenişehir Mahallesi, BeyoğluEdit

Yenişehir Mahallesi, PendikEdit

Yenişehir Mahallesi, AtaköyEdit

Yenişehir Mahallesi, İskenderunEdit

Yenişehir Mahallesi, SelçukluEdit

Yenişehir Mahallesi, KocaeliEdit

Yenişehir Mahallesi, İzmitEdit

Yenişehir Mahallesi, KurtköyEdit

Yenişehir Mahallesi, BingölEdit

Yenişehir Mahallesi, YahşihanEdit

Yenişehir Mahallesi, KocasinanEdit

Yenişehir Mahallesi, KarabükEdit

Yenişehir Mahallesi, DenizliEdit

Yenişehir Mahallesi, OrduEdit

Yenişehir Mahallesi, ŞanlıurfaEdit

Yenişehir Mahallesi, MardinEdit

Yenişehir Mahallesi, KarsEdit

Yenişehir Mahallesi, NusaybinEdit

Yenişehir Mahallesi, GençEdit

Yenişehir Mahallesi, KonakEdit

Yenişehir Mahallesi, EğilEdit

Yenişehir Mahallesi, AltınözüEdit

Yenişehir Mahallesi, Edit

Yenişehir Mahallesi, Edit

HastanelerEdit

Özel Yenişehir HastanesiEdit

GöllerEdit

Yenişehir Gölü, Reyhanlı, HatayEdit

Larissa (Ansiklopedia Brittanica 1911) Edit

 • http://www.1911encyclopedia.org/Larissa
 • City of Larissa-Greece (Global position and tour slideshow)

  City of Larissa-Greece (Global position and tour slideshow)

  City of Larissa-Greece (Global position and tour slideshow)

  -Larissa city, old photos

  -Larissa city, old photos

  -Larissa city, old photos

City of Larissa - Greece

City of Larissa - Greece

Bir yunan videosu, keşke osmanlı eserlerini gösteren bir video da olsa

Η πόλη της Λάρισας (Γυρίσματα, Σκάι 30-1-2011 ) Larisa city -Greece

Η πόλη της Λάρισας (Γυρίσματα, Σκάι 30-1-2011 ) Larisa city -Greece

[tel:30-1-2011 30-1-2011] ) Larisa city -Greece

LARISSA (Turk. Yeni Shehr , " new town"), the most important town of Thessaly, situated in a rich agricultural district on the right bank of the Salambria (Peneios, Peneus, Peneius), about 35 m. N.W. of Volo, with which it is connected by rail. Pop. (1889) 13,610, (1907) 18,001. Till 1881 it was the seat of a pasha in the vilayet of Jannina ; it is now the capital of the Greek province and the seat of a nomarch . Its long subjection to Turkey has left little trace of antiquity, and the most striking features in the general view are the minarets of the disused mosques (only four are now in use) and the Mahommedan burying-grounds. It was formerly a Turkish military centre and most of the people were of Turkish blood. In the outskirts is a village of Africans from the Sudan - a curious remnant of the forces collected by Ali Pasha. The manufactures include Turkish leather, cotton, silk and tobacco; trade and industry, however, are far from prosperous, though improving owing to the immigration of the Greek commercial element. Fevers and agues are prevalent owing to bad drainage and the overflowing of the river; and the death-rate is higher than the birth-rate. A considerable portion of the Turkish population emigrated in 1881; a further exodus took place in 1898. The department of Larissa had in 1907 a population of 95,066.

Larissa, written Larisa on ancient coins and inscriptions, is near the site of the Homeric Argissa . It appears in early times, when Thessaly was mainly governed by a few aristocratic families, as an important city under the rule of the Aleuadae, whose authority extended over the whole district of Pelasgiotis. This powerful family possessed for many generations before 369 B.C. the privilege of furnishing the Tagus, or generalissimo, of the combined Thessalian forces. The principal rivals of the Aleuadae were the Scopadae of Crannon, the remains of which (called by the Turks Old Larissa) are about 14 m. to the S.W. The inhabitants sided with Athens during the Peloponnesian War, and during the Roman invasion their city was of considerable importance. Since the 5th century it has been the seat of an archbishop, who has now fifteen suffragans. Larissa was the headquarters of Ali Pasha during the Greek War of Independence, and of the crown prince Constantine during the Greco-Turkish War; the flight of the Greek army from this place to Pharsala took place on the 23rd of April 1897. Notices of some ancient inscriptions found at Larissa are given by Miller in Mélanges philologiques (Paris, 1880); several sepulchral reliefs were found in the neighbourhood in 1882. A few traces of the ancient acropolis and theatre are still visible.

The name Larissa was common to many "Pelasgian" towns, and apparently signified a fortified city or burg, such as the citadel ofArgos. Another town of the name in Thessaly was Larissa Cremaste, surnamed Pelasgia (Strabo ix. p. 440), situated on the slope of Mt. Othrys. (J. D. B.) Laristan, a sub-province of the province of Fars in Persia, bounded E. and N.E. by Kerman and S. by the Persian Gulf. It lies between 26° 30' and 28° 25' N. and between 52° 30' and 55° 30' E. and has an extreme breadth and length of 120 and 210 m. respectively, with an area of about 20,000 sq. m. Pop. about 90,000. Laristan consists mainly of mountain ranges in the north and east, and of arid plains varied with rocky hills and sandy valleys stretching thence to the coast. In the highlands, where some fertile upland tracts produce corn, dates and other fruits, the climate is genial, but elsewhere it is extremely sultry, and on the low-lying coast lands malarious. Good water is everywhere so scarce that but for the rain preserved in cisterns the country would be mostly uninhabitable. Many cisterns are infested with Guinea worm (filaria medinensis, Gm.). The coast is chiefly occupied by Arab tribes who were virtually independent, paying merely a nominal tribute to the shah's government until 1898. They reside in small towns and mud forts scattered along the coast. The people of the interior are mostly of the old Iranian stock, and there are also a few nomads of the Turkish Baharlu tribe which came to Persia in the lath century when the province was subdued by a Turkish chief. Laristan remained an independent state under a Turkish ruler until 1602, when Shah Ibrahim Khan was deposed and put to death by Shah `Abbas the Great. The province is subdivided into eight districts: (1) Lar, the capital and environs, with 34 villages; (2) Bikhah Ihsham with 11; (3) Bikhah Fal with ro; (4) Jehangiriyeh with 30; (5) Shibkuh with 36; (6) Fumistan with 13; (7) Kauristan with 4; (8) Mazayijan with 6 villages. Lingah, with its principal place Bander Lingah and i 1 villages, formerly a part of Laristan, is now included in the "Persian Gulf Ports," a separate administrative division. Laristan is famous for the condiment calledmahiabeh (fish-jelly), a compound of pounded small sprat-like fish, salt, mustard, nutmeg, cloves and other spices, used as a relish with nearly all foods.

Bakınız

Şablon:Yenişehirlinkler d {{Yenişehirlinkler}}


Mersin Yenişehir İlçesi
Yenişehir

Yenişehir linkleri
Yenişehir başarıları
Yenişehir'de spor başarıları
Yenişehir'de yenişeyler
Yenişehir'de ilkler

Eğitim
Yenişehir'de eğitim
Yenişehir'de okullar
Yenişehir'de okul öncesi eğitim
Yenişehir'de Ana Kız Okuldayız

Sağlık
Yenişehir'de sağlık
Yenişehir TSM
Yenişehir'de Aile Hekimliği
Yenişehir'de ASM'leri
Yenişehir'de Asb'leri
Yenişehir'de dernekler

Spor
Yenişehir'de spor
Spor Tanıtım Günleri
Yenişehir'de spor başarıları
Yenişehir'de spor/Branşlara göre
Yenişehir'de spor/Okullara göre
Yenişehir'de spor salonları
Yenişehir'de spor salonlarının kullanım saatleri
Yenişehir Spor Kulübleri
Yenişehir beden eğitimi öğretmenleri
Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenlerinin spor branşlarına göre görev ve sorumluluk taksimatı
Yenişehir'de spor branşları ve sorumluları ve yapılan faaliyetler
Yenişehir'de turnuvalar
Yenişehir'de şampiyonalar
Yenişehir'de okul turnuvaları
Yenişehir'de antrenörlük
Yenişehir'de spor alanları
Yenişehir'de Uluslararası Spor Organizasyonları
Şablonlar Şablon:Eğitim

Bakınız

Şablon:Gündembakınız - d {{Gündembakınız}}


Toplantılar/Gündemdekiler ve eklenecekler

Açılışlar/Gündemdekiler ve eklenecekler


Kitap çalışmaları
İstiklal marşı oratoryosu
İbrahimi gen üzerine
Dyned raporu

Bursa Kültür Müdürlüğü kitap yayımı
Gündem
Bursa MEM/Günlük Günlük proğramım var
Vize -
İstiklal Marşı/Tabloid tasarım çalışması
OKUL SÜTÜ PROĞRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

Alınacaklar
TRT Haber 30 Eylül 2011 de 1300 den sonra TRT Anadolu'dan haberler de Sadaka taşları haberi çıktı. Mustafa Ertem aranacak
ATV de 7 Eylül 2011 cuma akşamı Akdeniz oyunları haberi çıktı.
Marıncalıdan isteyelim.

Toplantılar

Açılış veya ziyaret
KİEM
Tören Beyaz Bayrak töreni

Açılış

Cimnastik salonları açılışı yapılacak.
Okut Ramazan Hocaya
Hikaye-i Kesikbaş PDF resmini ekle...
SYDV'den Kurban bağışı
Hükümet Binası -HB yazısı Bakanlığa email
İdari mali işler daire başkanı email: ismail.ustaoglu@icisleri.gov.tr
Medya iletişimi
TV haber müdürleri
Medya
Haber ajansları
Gazete müdürleri
Gazeteler

Bakınız

Şablon:Şehirbakınız d


Şehir Şehr Şar Şaar
Şeer
Şehr Şehrengiz Yenişehir Nevşehir Şehr-i cedid Şarlı Nefsi Şarlı Yenişehir-i fenari
Şehirli Şarlı Şaarlı Şaarlı bebesi Yenişehir Nevşehir Newshire Newyork Newtown Türklerin ölüm şehri Yeşil şehir
İsmail Hakkı Bursevi hazretleri Ruh-ul Mesnevi adlı eserinde şar kelimesini şöyle izah eder: Şehr, marufdur. Türki'de şar derler. Şehrde neşv-ü nemanın eserı zerafet olmak ile zarif-ü nüktedan ve bisyar-ı fenn-i ademe şehrî ve şehr oğlanı derler. Bir afet-i devran yine araladı şehri; Hercayiliği mihr gibi meh gibi şehrî Müftü Yahya Efendi Yunus Emre'de şar kavramı: Biz kimseye kin tutmayız Ağyar dahi dosttur bize Kanda ıssızlık var ise Mahalle-vü şardır bize Türetilmiş Kavramlar:Şarköy Şarlı Nefs-i Şarlı Nefsi Şarlı : Beşikdüzü'ün eski adıdır. Şardağı veya Şar dağı Üsküp şehrinin arkasındaki dağın adı. Şehir dağı demektir. Şablon:Şehir
şehir1/şehr- Tefs<1300şehr ~ Fa/OFa şahr شهرvilayet, memleket, kent << EFa χşaθra- krallık, devlet, ülke şahKarş. EYunsatrap (İran valisi) < EFaχşaθrapāna- (ülke-bakan). Ermaşχarh աշχարհ Eski Farsçadan alıntıdır; eski dilde memleket, ülke anlamındayken daha sonra dünya anlamını kazanmıştır; 01.01.2011
şehir2 Men1680 ~ Ar şahīr شهير[#şhr sf.] ünlü, belirgin, şöhretli şöhret 01.01.2011
şehir3/şehr- Men1680 ~ Ar şahr شهر[#şhr msd.] 1. belirme, 2. yeni ayın belirmesi, ayın ilk günü, 3. ay (takvim birimi)< Ar şahara شهرbelirdi şöhret
<p style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: normal; background-color: rgb(186, 205, 216); "> şehrayin bayramlarda düzenlenen gece töreni § Ar şahr شهر yeni ay + Fa āyīn آيين tören → şehir3, ayin 01.01.2011 şehriyar YusZ <1377 ~ Fa şahryār شهر يار "ülkenin dostu", kral, hükümdar → şehir1, yar2 01.01.2011 şehriye LO 1876 şaˁrī kılcal (Fr %icapillaire karşılığı) KT 1900 şehriyye kıl gibi ince çorbalık makarna (%işaˁrīye 'den galat) < Ar şaˁr شعر [#şˁr] kıl (= Ara Şehrveya Şehir kelimesinin etimolojik köken olarak Arapça "ş-h-r" kökünden gelmektedir ve ay" demektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.