FANDOM


Bugün dünyada 1,5 milyarın üzerinde Müslüman, bunun yanında Hıristiyanlar Yahudiler ve farklı din mensupları vardır. Tüm din mensupları olarak eğer biz dikkatlerimizi ortak vazifeye teksif edersek; yani dünyada adaletin yanında, haksızlığın karşısında yer alırsak, dünyada iyiliğin hâkim olması için çok şeyler yapabiliriz. Bizler tarihteki düşmanlıkları eski bir deri gibi üzerimizden atmalıyız. Geçmişin hata ve yanlışlıklarından ders alıp, bunlarımaziye gömüp gözlerimizi geleceğe çevirmeliyiz. Çünkü dünyanın problemleri gittikçe büyümekte ve girift bir hal almaktadır. Bu problemleri ancak beraberce çözebiliriz. Bunun yanında bizi birbirimize yaklaştıran pek çok ortak değerimiz vardır: Dindarlık, doğruluk, komşu hakları, karşılıklı dayanışma, muhtaçlara yardım, fakir ve hastaları görüp gözetme, aile fertlerinin birbirine sevgisi, saygısı ve bağlılıkları, misafirperverlik v.s. Evet, dünyada nerede savaş, açlık ve huzursuzluk varsa, bunlara çare bulmak için insanların dinine ve rengine bakmadan hep birlikte çalışmaya mecburuz. Yenişehir İlçe Müftülüğü olarak bizler yukarıda zikrettiğimiz konularda elimizden geleni yapma gayretindeyiz.

Bu amaca yönelik olarak 2010 Kutlu Doğum Haftasında Cemevi ziyareti yapıldı. Ayrıca İlçe Müftü Vekilimiz Yüksel ÇELİK, Daire personellerimizden: Abdullah FİDAN ve Abdulvahap GÖZCÜ ile birlikte 24.09.2010 Cuma günü Mersin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi ve Cemevini ziyaret edildi. Mersin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Hüseyin ÖZVEREN'in misafirperverliğinin dikkat çektiği görüşmede, diyalogların geliştirilmesi ve devamlı hale getirilmesi gibi konular görüşüldü.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.