Siğara yasağı Tam ekran yakalama 06.01.2010 031026.jpg
Dosya:ATV ANA HABER sigara yasağı

368px

Dosya:Carrefour Mersin Yenişehir^de sigara yasağı denetimleri

300px

İçindekiler

Yenişehir'de sigara yasağı uygulaması[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir Sağlık Grup Başkanlığı Dumansız Hava sahası Faaliyetleri

DSC04381.jpg
Dosya:ATV ANA HABER sigara yasağı

368px

Dosya:Carrefour Mersin Yenişehir^de sigara yasağı denetimleri

300px

19 Temmuz-30 Eyül2009 sigara denetimleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Ziyaret edilen yerlerin sayısı-
  • kamu:11,
  • özel hukuk kişilerine ait:89,
  • toplu taşıma araçları:2
 • Aksaklık tespit edilen yerlerin sayısı:8
 • Aksaklık tespit edilen yerlerde düzenlenen tutanak sayısı:19
 • Cezai yaptırım için ilgili mercilere bildirilen:3
 • Cezai yaptırım uygulanan kişi sayısı(bu yerlerde):3

Ekim 2009 denetim uygulaması - Haber linkleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Sigara yasağı ile ilgili mevzuaat[düzenle | kaynağı değiştir]

Kanun nedir? ne getiriyor[düzenle | kaynağı değiştir]

4207 Sayılı Yasaya Kısaca Göz Atarsak Kanun genel olarak ne getiriyor?

 • 19 Temmuz 2009 Pazar günü artık tam dumansız Türkiye'ye merhaba diyoruz. Toplumun tüm kesimlerini ve özellikle gelecek nesilleri, başkalarının içtiği sigara ve tütün ürünlerinin dumanın zararlı etkilerinden korumak amacıyla yeniden düzenlenen Yasa uygulanmaya başlıyor.
 • 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, ikamete mahsus konutlar haricinde kamu ve özel tüm binaların kapalı alanlarında, toplu taşıma araçlarında sigara içilemeyecek ve diğer tüm tütün ürünleri kullanılamayacak. Yasada belirlenmiş istisnai alanlar son derece sınırlı.
 • Kamuya açık kapalı alanlar ve işyerlerinde artık sigara içme odaları olmayacak.
 • Tütün tüketilmesine izin verilmeyen alanların her kademedeki yöneticileri, bu düzenlemelerin uygulanması konusunda yasal olarak sorumlu olacaklar.
 • Yasa kapsamında, tütün tüketilmeyecek tüm bina ve araçlara bu durumu belirten uyarı yazıları asılacak.
 • Yasa, sigara, pipo, nargile, puro gibi bütün tütün ürünlerini kapsıyor.

"Tütün ürünü" ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder."

4207 Sayılı Yasaya Göre Sorumluluklar nelerdir? Bireysel olarak neler yapmak gerekir?

"BİNANIZDA ve ARACINIZDA SİGARA İÇİLMESİNİ ÖNLEYİN"

Yasa kapsamına giren alanların amiri ya da işletme sorumlusu iseniz, buralarda tütün ürünleri kullanımının önlenmesinde siz de yasal olarak sorumlusunuz.

19 Temmuz 2009 Pazar gününden itibaren uygulanmaya başlayacak yasaya göre ceza almamak için sorumluların yapması gerekenler;

 • Tütün ürünlerinin içilemeyeceği yerlerde, ilgili yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarıları, (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından belirlenmiş usullere göre hazırlanan) herkes tarafından görülebilir yerlere asın.
 • Çalışanlarınızı, müşterilerinizi, ziyaretçilerinizi, üyelerinizi ve yolcularınızı (taksiler dahil olmak üzere toplu taşıma aracının şoförü iseniz), yasalar uyarınca binanızda ve aracınızda tütün ürünlerini tüketemeyecekleri konusunda uyarın.
 • Varsa, binanızda daha önceden oluşturulmuş sigara içme odalarını kaldırın.
 • Kül tablalarını kaldırın.
 • Çalışanlarınıza yasayı ve sorumluluklarını öğretin.

Tütün Ürünlerinin Tüketilemeyeceği Yerler ve Yasanın Uygulama Takvimi[düzenle | kaynağı değiştir]

Artık bazı açık alanlar da dâhil olmak üzere, pek çok kapalı alanda tütün ürünleri tüketilmeyecektir.

19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren:

 • Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,
 • Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,
 • Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,
 • Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,

19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren:

 • Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerin kapalı alanlarında.


Tütün Ürünlerinin Tüketilebileceği İstisnai Durumlar[düzenle | kaynağı değiştir]

"Tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar" oluşturulmuş ise bu alanlar onsekiz yaşını doldurmuş kişiler tarafından kullanılabilir. Bu kurumların çalışanları ve ziyaretçiler tütün tüketimi amaçlı bu alanlardan faydalanamazlar.

Ayrıca;

 • Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulmuş ise,

Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulmuş ise bu alanlar onsekiz yaşını doldurmuş kişiler tarafından kullanılabilir.

4207 Sayılı Kanunun Cezai Hükümleri[düzenle | kaynağı değiştir]

4207 Sayılı Kanunun İdari Yaptırım Kararlarının Uygulanması[düzenle | kaynağı değiştir]

İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları

Ek-1 (İdari Yaptırım Karar Tutanağı)

Ek-2 (İdari Yaptırım Karar Defteri)4207 Sayılı Kanunun Cezai Hükümleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketenlere,
 • Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketenlere,
 • Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün ürünleri tüketenlere,
 • Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumları, kültür ve sosyal hizmet binalarında tütün ürünleri tüketenlere;
 • Özel hukuk kişilerine ait lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde (19 Temmuz 2009 itibarıyla) tütün ürünleri tüketenlere,
 • Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri tüketenlere,
 • Kanun kapsamında tütün tüketimine mahsus oluşturulmasına izin verilmiş olan alanlar dışındaki kapalı alanlarda tütün ürünleri tüketenlere,
 • Tütün firmalarının isimleri, amblemleri veya ürünlerin marka veya işaretleri ya da bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşıyanlara

Siğara içenlere kimler ceza verebilir?[düzenle | kaynağı değiştir]

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39. maddesi gereği:

 • Kamu hizmet binalarında ve kamuya ait toplu taşıma araçlarında ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri,
 • Özel toplu taşıma araçlarında ilk başvurulan kolluk birimi yetkilileri,
 • Özel hukuk kişilerine ait binalarda en yakın kolluk birimi yetkilileri, tarafından 2008 yılı için 69 TL (2009 mali yılı için) idari para cezası uygulanır.

Çevreye tütünsel atıkları atanlara[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıkları çevreye atanlara

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41. maddesi gereği:

Uyarı nedir ve uyarıya rahmen yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere kimler ceza verir?[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikâmete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,
 • Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,
 • Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumları, kültür ve sosyal hizmet binalarında,
 • Özel hukuk kişilerine ait lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde (19 Temmuz 2009 itibarıyla)
 • Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde,
 • Her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı açık hava tesislerinde, yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme izni veren kurum tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarı yazısı işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Uyarıya rağmen verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, • Belediye sınırları içinde belediye encümeni,
 • Belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 560 TL’den 5600 TL’ye (2009 mali yılı için) kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Toplu alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi için mahsus alanlar oluşturulması ve sorumluluğu ve 18 yaş uygulaması[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Yaşlı bakım evlerinde,
 • Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde,
 • Ceza infaz kurumlarında (cezaevleri),
 • Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir.

Tütün ürünleri tüketilmesine mahsus oluşturulan bu alanlar 18 yaşını dolduran kişiler tarafından kullanılabilecek olup bu alanların koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecridi ve havalandırma tertibatı konması gerekmektedir. Bununla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme izni veren kurum tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarı yazısı işletme sorumlusuna tebliğ edilir.

Uyarıya rağmen verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

 • Belediye sınırları içinde belediye encümeni,
 • Belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 560 TL’den 5600 TL’ye (2009 mali yılı için) kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Reklam yasağı ve RTÜK sorumluluğu[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetlerini kullanarak reklam ve tanıtımını yapanlar, bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenleyenler, etkinliklere isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olan, tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar,
 • Tütün sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlerin markalarının tanınmasını sağlayacak bir uygulama yapanlar,
 • Üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtan firmalar,
 • Tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemlerini kullanarak bildirim yapan, basın-yayın organlarına ilân verenler,
 • TAPDK'nın kararı doğrultusunda 56.000 TL’den 280.000 TL’ye (2009 mali yılı için) kadar cezalandırılır.
 • Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanıldığında, görüntülerine yer verildiğinde
 • RTÜK'ün kararı doğrultusunda (2009 mali yılı için),
  • Yerel yayın yapan kuruluşlar 1.120 TL’den 5.600 TL’ye kadar,
  • Bölgesel yayın yapan kuruluşlar 5.600 TL’den 11.200 TL’ye kadar,
  • Ulusal yayın yapan kuruluşlar 56.000 TL’den 112.000 TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Spor ve eğitim alanlarındatütün satışı[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri satışı yapıldığında,
  • Belediye sınırları içinde belediye encümeni,
  • Belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından 1.120 TL (2009 mali yılı için) idarî para cezası verilir.

18 yaş altına tütün satımı[düzenle | kaynağı değiştir]

 • 18 yaşını doldurmamış kişilere tütün ürünleri satanlar,
 • Türk Ceza Kanununa göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında 18 yaşını doldurmamış kişiler istihdam edildiği takdirde
 • Mahalli mülki amir tarafından işletme sahibine her bir kişi için 1120 TL (2009 mali yılı için) idarî para cezası verilir

Tütün ürünü markalı oyuncak, takı vs[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler üretenler,
  • Belediye sınırları içinde belediye encümeni,
  • Belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 22.400 TL’den 112.000 TL’ye (2009 mali yılı için) kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Tütün ürünlerinin yasaklandığı yerlerde uyarı levhaları ve buna uymamanın cezai sonuçlarını[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarıların; TAPDK'nın 12.05.2008 tarihli ve 4201 Karar nolu Kurul Kararına yani Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararına uygun olarak ve tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarılarının herkes tarafından görülebilir yerlere asılması ile ilgili düzenlemeleri yapmayanlara,
 • Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlerde TAPDKLink title tarafından belirlenen usullere uygun olarak yazılmış,

"Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır."

İbaresini görülebilen ve okunabilen yerlere asmayanlara,

 • Mahalli mülki amir tarafından 1.120 TL (2009 mali yılı için) idari para cezası uygulanır.

Paketlerde uyarı[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde kırkından, diğer yüzüne yüzde otuzundan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar koymayan, aynı şekilde, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine bu uyarı yazılarını yazmayan,
 • Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi veren, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanan üretici firmalar,
 • TAPDK tarafından bu yükümlülüklere aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı 280.000’den (2009 mali yılı için) az olamaz.

Uyarıcı yayın zorunluluğu ve cezalar[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapacaktır. Bu yayınlar, asgari 30 dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında olacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilecektir. Buna uygun davranmayan kuruluşlar RTÜK tarafından (2009 mali yılı için),
 • Yerel yayın yapan televizyon kuruluşları 1120 TL’den 5.600 TL’ye kadar, radyo kuruluşları 112 TL’den 560 TL’ye kadar, kadar,
 • Bölgesel yayın yapan televizyon kuruluşları 5.600 TL’den 11.200 TL’ye kadar, radyo kuruluşları 560 TL’den 11120 TL’ye kadar,
 • Ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları 56.000 TL’den 280.000 TL’ye kadar, radyo kuruluşları 5.600 TL’den 28.000 TL’ye kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Kullanımı zorunlu malzemeler ve afiş ebatları[düzenle | kaynağı değiştir]

Memurların ve kamu görevlilerinin sorumluluğu[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu Kanundaki görevlerini yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlilerine tabi oldukları mevzuattaki disiplin hükümleri uygulanır.


yönetmelik nedir?[düzenle | kaynağı değiştir]

yönetmelik

Genelgeler[düzenle | kaynağı değiştir]

yazışmalar[düzenle | kaynağı değiştir]

müdürlükten gelen yazışmalar

Sağlık bakanın mesajı[düzenle | kaynağı değiştir]

Türkiye’de artık yeni bir dönem başlıyor: Tam Dumansız Türkiye. Türkiye’nin havası artık %100 “Dumansız” olacak.

Türkiye, 4207 sayılı Kanun düzenlemesiyle 19 Mayıs 2008’den itibaren kapalı alanlarda temiz hava soluma hakkına, yani Dumansız Hava Sahası’na kavuştu. Halkımız, Dumansız Hava Sahası’nı hızla benimsedi ve gönülden destekledi.

19 Temmuz 2009 itibariyle de ülkemizde artık %100 Dumansız Hava Sahası dönemi başladı. Artık kahvehaneler, barlar, kafeler, restoranlar ve eğlence mekanları dahil, halkın ortak kullandığı tüm kapalı alanlar sigara dumanından %100 arınacak.

Bu kampanyayı desteklemek için herkesin mutlaka iyi bir nedeni olduğuna inanıyorum. Çünkü tütün ürünlerini sadece tüketmek değil, dumanına maruz kalmak dahi sağlık için ciddi tehlikeler yaratıyor. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki tütün dumanı; akciğer kanseri, kalp hastalıkları, astım krizleri, solunum yolları rahatsızlıkları ve akciğer yetmezliği gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

Bu kampanyayı desteklemek için herkesin %100 iyi bir nedeni olduğuna inanıyorum. Bu uygulamayı başlatmak ve yaşatmak için benim en önemli nedenim ise, bugünü ve geleceği çok daha sağlıklı bir Türkiye. Sağlık Bakanı olarak birincil sorumluluğum, bugün ve gelecekte Türk halkının sağlığını koruyacak tedbirleri almak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek... İnanıyorum ki bu yolda önemli bir mesafe de kat ettik. Dumansız ve sağlıklı yaşam alanları yaratma sürecimizde bizlerden desteğini esirgemeyen herkese içten teşekkürlerimi sunarım.

DSC04381.jpg

Yenişehir'de siğara yasağı uygulaması[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir Sağlık Grup Başkanlığı 19 TEMMUZ-30 EYLÜL 2009 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN DENETİM SONUÇLARI

 • Ziyaret edilen yerlerin sayısı-
  • kamu:11,
  • özel hukuk kişilerine ait:89,
  • toplu taşıma araçları:2
 • Aksaklık tespit edilen yerlerin sayısı:8
 • Aksaklık tespit edilen yerlerde düzenlenen tutanak sayısı:19
 • Cezai yaptırım için ilgili mercilere bildirilen:3
 • Cezai yaptırım uygulanan kişi sayısı(bu yerlerde):3

Dahili linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Harici Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Haber linkleri[düzenle | kaynağı değiştir]

SİGARA YASAĞI DENETİMLERİ -MERSİN'DE KAYMAKAMLIK TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE, 2 İŞLETMEYE SİGARA SATIŞININ GÖZLE GÖRÜNÜR ORTAMDA YAPILMASI NEDENİYLE 33 BİN 600'ER TL PARA CEZASI UYGULANDI (FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜLÜ)

MERSİN - Mersin'in Yenişehir Kaymakamlığınca gerçekleştirilen denetimlerde, 2 işletmeye sigara satışının gözle görünür şekilde yapıldığı gerekçesiyle 33 bin 600'er TL para cezası uygulandı.

Kaymakam Eyüp Sabri Kartal ve Yenişehir Sağlık Grup Başkanı Levent Özbay başkanlığındaki ekip, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe merkezindeki iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

Kapalı ortamlarda sigara içilip içilmediğini kontrol eden ekip, daha sonra sigara satışının gerçekleştiği işletmelerde ise satışların gözle görünür şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini denetledi. Bu sırada yasaya uygun olmayan şekilde herkesin sigarayı görebileceği durumda satış yapan 2 işletmeye 33 bin 600'er TL'lik cezai işlem uygulandı.

Kaymakam Kartal, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile mücadele konusunda yasanın getirildiği ilk günden itibaren kapsamlı olarak denetimler gerçekleştiğini söyledi.

Bu kapsamda, 19 Temmuzdan itibaren 102 resmi ve özel iş yeri denetlendiğini, bunlardan 8'inde aksaklık tespit edildiğini anlatan Kartal, bundan sonraki süreçte de 50'ye yakın ekiple denetimlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kapsamı genişletilen yasa uyarınca tütün ve ürünlerinin market veya işletmenin dışından görünür şekilde satılamayacağını dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

Bugünkü denetimlerde 2 işletmenin bu yasaya uymadığını gördük ve 33 bin 600'er TL para cezası uygulandı. Ayrıca bu işletmelerden birine ise daha önceki dönemlerde aynı konuda 3 kez parası cezası uygulandığını tespit ettik.

Bir sigara tiryakisi olduğuna dikkati çeken Kartal, konuya ilişkin tüm işletmecilerin dikkatli olmasını isteyerek, aksi taktirde cezai işlemlerin uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Gazete Haberleri[düzenle | kaynağı değiştir]


Eski haberler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.