FANDOMYenişehir'de spor branşları
Yenişehir'de spor organizasyonları
Yenişehir'de spor salonları


Yenişehir'de spor linkleriEdit

Yenişehir'de spor başarılarıEdit

Yenişehir'de spor/Branşlara göreEdit

Yenişehir'de spor/Okullara göre Edit

Yenişehir'de salonlarEdit

Yenişehir Gençlik Spor İlçe MüdürlüğüEdit

Spor Tanıtım GünleriEdit

Yenişehir'de spor salonlarıEdit

Yenişehir'de spor alanlarıEdit

Yenişehir'de spor salonlarının kullanım saatleriEdit

Yenişehir Spor KulübleriEdit

Yenişehir beden eğitimi öğretmenleriEdit

Yenişehir'de antrenörlük Edit

Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenlerinin spor branşlarına göre görev ve sorumluluk taksimatıEdit

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin branş belirleme toplantısıEdit

Yenişehir'de spor branşları ve sorumluları ve yapılan faaliyetlerEdit

Yenişehir'de turnuvalarEdit

Yenişehir'de şampiyonalarEdit

Yenişehir'de okul turnuvalarıEdit

Yenişehir'de Uluslararası Spor OrganizasyonlarıEdit

Yenişehir'de spor öğretmenleri arasında bir ilk:Her branş artık sahipli olacakEdit

Mersin Yenişehir Kaymakamlığı Mersin ilimizde pek çok ilki gerçekleştiriyor.

Yeni bir ilki daha gerçekleştireceğimizden dolayı bugün çok heyecanlıyız . Ülkemizde genelde beden eğitimi öğretmenlerine " yapın işte bir şeyler" tavrıyla bakılmaktadır.


"Beden Eğitimi öğretmenlerini nasıl organize edebiliriz?" veya değerli beden eğitimi öğretmenlerinden nasıl daha fazla istifade edebiliriz?" soruları hiç sormadık. Yada "bana ne benim branşım değil, beden hocaları düşünsün", dedik. Onlardan da kimisi cefakarane uğraştı, kimisi de öğrencilere uzun eşek oynattı. Nice olimpik yetenekler heba oldu.

Biz Yenişehir Kaymakamlığı olarak "bana ne demedik" ve "beden eğitimi öğretmenlerine sahip çıktık.";

Daha önce "spor salonları"; okul aile birliğinden genelde spor kulüplerince kiralanıyor ve kulüpler tarafından da uygun gördükleri kişi ve şirketlere kulüp aidatı yada ücretle verilmekteydi. Şimdi biz buna değişik bir uygulama getiriyoruz. Beden eğitimi öğretmenleri kollektifi oluşturduk. Onlar oturdular ve salonların kullanımına karar verdiler.

Hangi salonu "hangi okul kullanacak?" Salonlarda "hangi branşlar çalışacak?"

Hangi saatlerde olacak ?

Time table (zaman tablosu) yaptık.

Böylece salonlar tam olarak kullanılmaya başlandı. Salonların atıl kullanılmasının önüne geçildi.

Branşlar arasındaki adaletsizliği giderdik.

Her branşa sahip çıktık. Daha da önemlisi Yenişehir ilçemizdeki organizesiz ve kendi hallerine çalışan ve sorunlara çözüm arayan beden eğitimi öğretmenleri arasında Türkiye'de bir ilk olarak "Beden eğitimi öğretmenleri arasında branşlara göre görev dağılımı" yaptık. Bilindiği gibi illerimizde ve ilçelerimizde beden eğitimi öğretmenleri arasında tüm spor branşlarını değerlendirecek bir görev dağılımı yoktur. İlçe düzeyinde ise görev dağılımı hiç yoktur. Genelde okul ne verirse veya okul müdürü ilgiliyse bir şeyler yapılır. Olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde(OHP) her bir spor branşının ilçe sorumlusu öğretmenini görevlendirdik. Sorumlu öğretmenler okullar düzeyinde hatta ilçe düzeyinde sorumlu oldukları branşı takip edecek, o branşın organizasyonlarını yapacak, federasyon temsilcileriyle görüşecek, aktivite planlayacak, sponsor bulacak vs .

Bunun ilkini öğretmenler günü vesilesiyle yaşadık, her okulda müsabakalar yapıldı. Turnuvalar gerçekleştirildi.

Görev taksimatı haberiEdit

Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenlerinin spor branşlarına göre görev ve sorumluluk taksimatı yapıldı. 07.12.2009 pazartesi günü saat 13.30 da Hacı Sabancı And.Lisesi konferans salonunda Kaymakam Eyüp Sabri Kartal Başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sarı, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hıdır Akkılıç ve ilçemiz okullarında görev yapan tüm beden eğitimi öğretmenlerimizin hazır bulunduğu toplantıda öncelikle daha önce yapılmış olan toplantıda eksik kalan diğer spor branşlarına sorumlu öğretmenlerin seçimi yapıldı. Böylelikle temsil edilmeyen ve faaliyet göstermeyen spor branşı neredeyse kalmamış oldu. Görev alan öğretmenlerimiz sorumlu oldukları spor dalı ile ilgili bilgileri wikiada yayınlayacak, katılım oluşumu sağlanacak ve Yenişehir bir anlamda bir ilke daha imza atarak bütün spor dallarında aktif rol oynayarak sporun merkezi durumuna gelecektir. Beden eğitimi öğretmenlerinin görev alma esnasındaki istekli tutumlarından Kaymakam Eyüp Sabri Kartal'ın çok memnun olduğu gözlemlendi. "http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Beden_E%C4%9Fitimi_%C3%96%C4%9Fretmenlerinin_bran%C5%9F_belirleme_toplant%C4%B1s%C4%B1" adresinden alındı. http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Yeni%C5%9Fehir%27de_beden_e%C4%9Fitimi_%C3%B6%C4%9Fretmenlerinin_spor_bran%C5%9Flar%C4%B1na_g%C3%B6re_g%C3%B6rev_ve_sorumluluk_taksimat%C4%B1

Şablon:Yenişehir'de salonlar

|}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.